Home / Tổng hợp / Đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh

Đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh

Đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh

Địa điểm đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm có địa điểm đặt trụ sở chính của doanh nghiệp và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Theo quy định Doanh nghiệp cần có một địa chỉ đặt trụ sở chính, nhưng có thể có một hoặc nhiều địa điểm kinh doanh. Do đó, khi đăng ký thay đổi địa chỉ kinh doanh của doanh nghiệp có thể bao gồm đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp đăng ký thay đổi địa chỉ kinh doanh là trụ sở chính của doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Nếu doanh nghiệp muốn đăng ký đổi địa điểm kinh doanh đến một nơi khác thì doanh nghiệp tiến hành thủ tục đăng ký chuyển địa điểm kinh doanh.

Luật Ngô Gia xin hướng dẫn tới quý doanh nghiệp thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ kinh doanh như sau:

đăng ký thay đổi địa chỉ kinh doanh

  • Thủ tục thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh là trụ sở chính của doanh nghiệp:

Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp như sau:

– Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế.

– Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo đăng ký thay đổi địa chỉ kinh doanh gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận Giấy đề nghị, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

thủ tục chuyển địa điểm đăng ký kinh doanh

-Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Nội dung Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

+ Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính phải có:

– Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Khi nhận Thông báo đăng ký thay đổi địa chỉ kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ kinh doanh, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

-Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể tham khảo mẫu đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh là địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hoặc liên hệ với Luật Ngô Gia để được cung cấp mẫu đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh là trụ sở chính của doanh nghiệp.

dau tu

  • Thủ tục đăng ký chuyển địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp đăng ký đổi địa điểm kinh doanh, thủ tục đăng ký chuyển địa điểm của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 48 Nghị định 78/2015/NĐ- CP như sau:

– Khi thay đổi địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo chuyển địa điểm đăng ký kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh.. Khi nhận được Thông báo đăng ký đổi địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký chuyển địa điểm kinh doanh, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi địa điểm kinh doanh.

– Kèm theo thông báo đăng ký chuyển địa điểm kinh doanh cần có quyết định của chủ sở hữu về việc đăng ký chuyển địa điểm kinh doanh, quyết định và biên bản họp hội đồng thành viên, hội động quản trị về việc đăng ký chuyển địa điểm kinh doanh.

Nếu như trước đây, theo quy định của pháp luật về thuế thì sau khi hoàn tất thủ tục chuyển địa điểm đăng ký kinh doanh, thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải gửi thông báo đến cơ quan thuế. Hiện tại, theo quy định mới, doanh nghiệp không cần gửi thông báo tới cơ quan thuế sau khi hoàn tất thủ tục chuyển địa điểm đăng ký kinh doanh, thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

 

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ KINH DOANH

Luật Ngô Gia xin gửi tới quý doanh nghiệp dịch vụ đăng ký thay đổi địa chỉ kinh doanh. Quý doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký thay đổi địa kiểm đăng ký kinh doanh là trụ sở chính và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hãy liên hệ ngay với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ đăng ký thay đổi địa chỉ kinh doanh.

0934562586

Gọi Ngay!