Danh sách các công ty đã giải thể

Danh sách các công ty đã giải thể

Các công ty đã giải thể thì trên hệ thống cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp sẽ hiển thị trang thái “đã giải thể”, những doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể thì hoặc đang tạm ngừng hoạt động thì trạng thái là “bị khóa”.

Danh sách một số công ty đã giải thể bao gồm: công ty lưới điện cao thế; công ty lưới điện cao thế miền bắc; công ty agc; công ty da giày everbest; công ty lưới điện cao thế miền nam; tổng công ty thái sơn; công ty pouyuen; công ty pouchen; tổng công ty 319; tổng công ty 36;