Home / Tổng hợp / Danh sách công ty mới thành lập tại kcn amata

Danh sách công ty mới thành lập tại kcn amata

Danh sách công ty mới thành lập tại kcn amata

Luật Ngô Gia xin chia sẻ danh sách công ty mới thành lập ở khu công nghiệp amata

Công ty TNHH TECH ONE VINA

Mã số thuế: 3603236378

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 15-12-2014

Địa chỉ: Đường số 1, KCN Amata – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai

Cập nhật: năm ngoái

 • Ngành nghề chính: Công nghiệp chế biến, chế tạo khác

Công ty TNHH SHINWA Việt Nam

Mã số thuế: 3603101130

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 21-11-2013

Địa chỉ: 101/9, đường 1 – KCN AMATA – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai

Cập nhật: năm ngoái

 • Ngành nghề chính: Công nghiệp chế biến, chế tạo khác

Cty TNHH EPE PACKAGING ( Việt Nam )

Mã số thuế: 3602855537

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 23-06-2012

Địa chỉ: Lô 226 đường 4, KCN Amata – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai

Cập nhật: năm ngoái

 • Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic

Công ty TNHH Livart Vina

Mã số thuế: 3602667156

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 03-12-2011

Địa chỉ: Lô 203, Đường Amata, Khu Công Nghiệp Amata – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai

Cập nhật: năm ngoái

 • Ngành nghề chính: Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

Cty TNHH Công Nghiệp Sansei Việt Nam

Mã số thuế: 3602630332

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 24-10-2011

Địa chỉ: 101/2-7, đường 3B, KCN Amata – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai

Cập nhật: năm ngoái

 • Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

Công Ty TNHH Major Craft ViêÊT Nam

Mã số thuế: 3602600962

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 23-09-2011

Địa chỉ: Lô 242/2, Đường 12 Khu Công nghiệp Amata – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai

Cập nhật: năm ngoái

 • Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công ty TNHH Valspar (Việt Nam)

Mã số thuế: 3602526204

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 04-07-2011

Địa chỉ: Lô 104/2-4 KCN Amata – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai

Cập nhật: năm ngoái

 • Ngành nghề chính: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

Cty TNHH UNITED PHOSPHORUS Việt Nam

Mã số thuế: 3602508406

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 13-06-2011

Địa chỉ: Lô 221, KCN Amata – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai

Cập nhật: năm ngoái

 • Ngành nghề chính: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Cty TNHH Công nghiệp Brother Sài Gòn

Mã số thuế: 3602482363

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 06-04-2011

Địa chỉ: Lô 301 đường 7 A, KCN Amata – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai

Cập nhật: năm ngoái

 • Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

Công ty TNHH Daitoh Industry Việt Nam

Mã số thuế: 3602464741

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 03-03-2011

Địa chỉ: Lô 242, đường 12, KCN Amata – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai

Cập nhật: năm ngoái

 • Ngành nghề chính: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Công ty TNHH Sanyo Việt Nam

Mã số thuế: 3602379380

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 17-09-2010

Địa chỉ: Lô 226/10, đường 2, Khu Công Nghiệp Amata – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai

Cập nhật: năm ngoái

 • Ngành nghề chính: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Công ty TNHH Gojo Paper ( Việt Nam)

Mã số thuế: 3602375322

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 08-09-2010

Địa chỉ: Lô 304, đường 7A, KCN Amata – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai

Cập nhật: năm ngoái

 • Ngành nghề chính: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy

Công ty TNHH Unipax

Mã số thuế: 3602369294

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 19-08-2010

Địa chỉ: Lô 101/2 & 101/4, Đường Amata, KCN Amata – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai

Cập nhật: năm ngoái

 • Ngành nghề chính: Hoàn thiện sản phẩm dệt

Công Ty TNHH Việt Nam CREATE MEDIC

Mã số thuế: 3602328918

Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai

Ngày thành lập: 08-06-2010

Địa chỉ: Lô 303, đường 7A, KCN Amata – Thành phố Biên Hoà – Đồng Nai

Cập nhật: năm ngoái

 • Ngành nghề chính: Sản xuất hoá dược và dược liệu

Với tiềm năng phát triển của kcn amata, hứa hẹn trong tương lai sẽ có thêm nhiều các công ty mới thành lập ở kcn amata. Để đưa Việt Nam lên tầm khu vực và thế giới

Tag: công ty mới thành lập ở khu công nghiệp amata, các công ty mới thành lập tại kcn amata

Gọi Ngay!