Home / Tổng hợp / Danh sách võ tướng công thành xưng đế

Danh sách võ tướng công thành xưng đế

Trong Công Thành Xưng Đế, võ tướng là cở sở để người chơi xây dựng bá nghiệp. Võ tướng ra trận giết địch, quan văna bày mưu trợ trận. Võ tướng tư chất càng cao sẽ có lợi cho chiến lực tổng thể của người chơi. Trong Công Thành Xưng đế, cho dù là võ tướng trấn áp quần hùng hay là quan văn mưu trí quyết định thắng lợi từ cách xa ngàn dặm, người chơi đều có thể chiêu mộ trong tửu quán.

http://img2.blog.zdn.vn/38434934.jpg

– Người chơi chỉ cần đánh bại võ tướng có thể chiêu mộ được trong phụ bản thì có thể vào tửu quán chiêu mộ võ tướng đó.

– Võ tướng từ phẩm chất vàng trở lên có xác suất đỡ chiến pháp của võ tướng địch, khiến chiến pháp vô hiệu. Chỉ số dũng ảnh hưởng đến xác suất đỡ đòn.

 Danh sách võ tướng

Tên Loại Cấp Chiến pháp hoặc kế sách Binh chủng Chỉ số Chiến thuật địa hình Phẩm chất
Trương Lương Võ tướng 9 Không Đoản cung binh Dũng: 20 Thống: 15 Không Trắng
Hoa Hùng Võ tướng 16 Không Công thành binh Dũng: 28 Thống: 22 Thành Trì Đột Kích Lam
Chu Thương Võ tướng 21 Thiên Khiển Đoản cung binh Dũng: 46 Thống: 19 Không Lục
Trương Liêu Võ tướng 26 Xung Phong Trọng bộ binh Dũng: 23 Thống: 57 Sơn Địa Phòng Thủ Vàng
Nhan Lương Võ tướng 31 Mãnh Công Trọng kỵ binh Dũng: 36 Thống: 44 Bình Nguyên Đột Kích Vàng
Trương Cáp Võ tướng 34 Thiên Khiển Cụ Phong Trường cung binh Dũng: 31 Thống: 49 Thủy Vực Công Kích Vàng
Văn Xú Võ Tương 37 Xung Phong (bản nâng cấp) Trọng bộ binh Dũng: 35 Thống: 45 Sơn Địa Phòng Ngự Vàng
Nghiêm Nhan Võ tướng 40 Xâm nhập Công thành pháo Dũng: 34 Thống: 46 Thành Trì Đột Kích Vàng
Mã Đại Võ tướng 43 Cuồng Bạo Thiết thuẫn binh Dũng: 22 Thống: 58 Sơn ĐịaPhòng Thủ Vàng
Pháp Chính Quan văn 44 Cạm Bẫy Vàng
Bàng Đức Võ tướng 46 Đột Kích Thiết Kỵ Binh Dũng: 30 Thống: 65 Bình Nguyên Đột Kích Đỏ
Giả Hủ Quan văn 51 Không Thành Đỏ
Hạ Hầu Uyên Võ tướng 54 Cuồng Bạo Ngân thương binh Dũng: 29 Thống: 66 Sơn Địa PhòngThủ Đỏ
Từ Hoảng Võ tướng 55 Bối Thủy Ngân thương kỵ Dũng: 32 Thống: 63 Bình Nguyên Đột Kích Đỏ
Hạ Hầu Đôn Võ tướng 56 Phi Vũ Ngân cung nỏ Dũng: 23 Thống: 72 Thủy Vực Công Kích Đỏ
Tôn Sách Võ tướng 63 Xâm Nhập Ngân thương binh Dũng: 47 Thống: 48 Sơn Địa Phòng Thủ Đỏ
Tiểu Kiều Quan văn 65 Hoang Báo Đỏ
Cam Ninh Võ tướng 66 Cố Thủ Ngân cung nỏ cấp 4 Dũng: 68

Thống: 27

Thủy Vực Công Kích Đỏ
Lữ Mông Võ tướng 68 Xâm Nhập Vây thành cơ Dũng: 57

Thống: 45

Thành Trì Công Kích Đỏ
Chúc Dung Võ tướng 73 Đột Kích Ngân thương kỵ cấp 4 Dũng: 35

Thống: 60

Bình Nguyên Đột Kích Đỏ
Mã Siêu Võ tướng 77 Thiết Kỵ Vô Song Thiết kỵ binh Dũng: 65 Thống: 50 Bình Nguyên Đột Kích Tím
Hứa Chử Võ tướng 82 Bối Thủy Hoàng kim lực sỹ Dũng: 55 Thống: 60 Sơn Địa Phòng Thủ Tím
Điển Vi Võ tướng 88 Thiên Khiển Cụ Phong Hoàng kim lực sĩ Dũng: 32 Thống: 83 Sơn Địa Phòng Thủ Tím
Ngụy Diên Võ tướng 93 Thương Lâm Tiễn Vũ Đồ thành khí cấp 4 Dũng: 30

Thống: 85

Thành Trì Công Kích Tím
Hoàng Trung Võ tướng 98 Thạch Phá Thiên Kinh Hoàng kim nỏ cấp 4 Dũng: 58

Thống: 57

Thủy Vực Công Kích Tím
Thái Sử Từ Võ tướng 103 Thừa Tang Truy Kích Trọng kỵ chiến xa cấp 4 Dũng: 69

Thống: 49

Bình Nguyên Đột Kích Tím
Chu Thái Võ tướng Nhục bác tử sĩ cấp 4 Dũng: 30

Thống: 85

Bình Nguyên, Sơn Địa, Thủy Vực Phòng Thủ và Đột Kích Tím
Trương Phi Võ tướng 113 Chấn Thiên Hào Bao Hoàng kim lực sĩ cấp 4 Dũng: 60

Thống: 70

Sơn Địa Phòng Thủ Tím
Quan Vũ Võ tướng 118 Võ Thần Phụ Thể Hoàng kim chiến kỵ cấp Dũng: 66

Thống: 64

Bình Nguyên Đột Kích Tím
Tag: mobile lậu code trang chủ somo game các mạnh nhất event facebook 2019 private sự kiện build hack vgp chọn hướng dẫn free 500 triệu knb thức tỉnh hợp nạp thẻ offline đội nghiệm giftcode lv nhanh bị vip làm nhiệm vụ chức năng tải webgame chân 2018 mới cày tân android trên điện thoại nhận mod apk ios all

Gọi Ngay!