Home / Dịch vụ doanh nghiệp / Đề án thành lập công ty tnhh

Đề án thành lập công ty tnhh

Đề án thành lập công ty tnhh

Công ty tnhh là một trong những loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Vậy Luật doanh nghiệp Việt Nam quy định như thế nào về loại hình công ty tnhh. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định của luật doanh nghiệp về công ty tnhh để các cá nhân, tổ chức có đề án thành lập công ty có thể tham khảo.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp thì loại hình công ty tnhh có hai hình thức doanh nghiệp đó là công ty tnhh 1 thành viên ( mtv ) và công ty tnhh 2 thành viên trở lên. Hai hình thức công ty tnhh này khác nhau những điểm sau:

Thứ nhất, công ty tnhh 1 thành viên

Công ty tnhh 1 thành viên là loại hình công ty do một cá nhân hoặc 1 tổ chức góp vốn thành lập. Cá nhân, tổ chức góp vốn thành lập công ty tnhh 1 thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn đối với hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Mô hình tổ chức quản lý của công ty tnhh 1 thành viên có thể là chủ tịch công ty hoặc hội đồng thành viên của công ty. Công ty tnhh 1 thành viên có thể có một hoặc nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật.

Để thành lập công ty tnhh mtv cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh mtv như sau:

Hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên bao gồm:

-Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty tnhh 1 thành viên theo mẫu;

-Điều lệ công ty tnhh 1 thành viên;

-Bản sao Giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp cá nhân góp vốn thành lập công ty tnhh 1 thành viên hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức.

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp công ty tnhh 1 thành viên được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Thứ hai, công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Công ty tnhh 2 thành viên trở lên do ít nhất 02 cá nhân, tổ chức cùng góp vốn thành lập và có tối đa không quá 50 thành viên. Thành viên góp vốn cùng thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Mô hình tổ chức quản lý của công ty tnhh 2 thành viên có hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc, ban kiểm soát. Công ty tnhh 2 thành viên trở lên có thể có một hoặc nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật.

Để thành lập công ty tnhh mtv cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh mtv như sau:

Hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên bao gồm:

-Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty tnhh 2 thành viên trở lên theo mẫu;

-Điều lệ công ty tnhh 2 thành viên;

-Bản sao Giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp cá nhân góp vốn thành lập công ty tnhh 2 thành viên hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức.

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp công ty tnhh 2 thành viên được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Quy trình thành lập công ty tnhh: Người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập công ty tnhh đến phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty tnhh có địa chỉ trụ sở. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp cho công ty tnhh.

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH

Luật Ngô Gia xin gửi tới các cá nhân, tổ chức dịch vụ thành lập công ty tnhh uy tín, trọn gói. Quý khách có nhu cầu thành lập công ty tnhh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty tnhh.

0934562586

Gọi Ngay!