Home / Tổng hợp / Dịch vụ cấp giấy phép hành nghề y tư nhân

Dịch vụ cấp giấy phép hành nghề y tư nhân

Thủ tục cấp giấy phép hành nghề y tư nhân

Tôi muốn đăng ký giấy phép hành nghề y nhưng chưa biết thủ tục xin giấy phép hành nghề y tư nhân. Luật Ngô Gia có thể hướng dẫn tôi thủ tục cấp giấy phép hành nghề y được hay không?

Thủ tục cấp giấy phép hành nghề y tư nhân

Chào bạn!

Luật Ngô Gia xin tư vấn về thủ tục xin giấy phép hành nghề y tư nhân như sau:

Căn cứ Điều 5 Thông tư 41/2011/TT-BYT quy định về hồ sơ đăng ký giấy phép hành nghề y. Để đăng ký giấy phép hành nghề y, bạn cần chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép hành nghề y tư nhân bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo hai ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn;

– Bản sao có chứng thực văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) cấp;

– Giấy xác nhận quá trình thực hành;

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) nơi cư trú hoặc xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác;

– Phiếu lý lịch tư pháp (chỉ áp dụng khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp có hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định của Luật lý lịch tư pháp);

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ đăng ký giấy phép hành nghề y, bạn nộp hồ sơ đăng ký giấy phép hành nghề y tới sở y tế để thực hiện thủ tục cấp giấy phép hành nghề y tư nhân.

Gọi Ngay!