Home / Tổng hợp / Dịch vụ chuyển địa điểm kinh doanh

Dịch vụ chuyển địa điểm kinh doanh

Thủ tục xin chuyển địa điểm kinh doanh

Một trong những thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đó chính là thủ tục xin chuyển địa điểm kinh doanh. Có rất nhiều trường hợp doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin chuyển địa điểm kinh doanh như: doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh cùng quận, chuyển địa điểm kinh doanh khác quận hoặc chuyển địa điểm kinh doanh khác tỉnh với địa điểm kinh doanh đã đăng ký. Để doanh nghiệp có thể nắm rõ hơn về thủ tục xin chuyển địa điểm kinh doanh, Luật Ngô Gia xin chia thủ tục xin chuyển địa điểm kinh doanh thành hai trường hợp đó là:

Thủ tục xin chuyển địa điểm kinh doanh

Trường hợp xin chuyển địa điểm kinh doanh có phải quyết toán thuế: Doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh có phải quyết toán thuế khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh sang quận khác hoặc thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh sang tỉnh khác. Trường hợp này trước khi thực hiện thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh với thuế để quyết toán thuế.

Trường hợp doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh không phải quyết toán thuế:

Doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh với thuế khi doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh cùng quận. Nếu doanh nghiệp chuyển địa điểm kinh doanh cùng quận với địa điểm kinh doanh mà doanh nghiệp đã đăng ký thì doanh nghiệp chỉ cần tiến hành thủ tục xin chuyển địa điểm kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh mà không cần làm thủ tục xác nhận chốt thuế với cơ quan thuế.

dia diem

Hồ sơ chuyển địa điểm kinh doanh

Nhìn chung hồ sơ chuyển địa điểm kinh doanh khác quận hay hồ sơ chuyển địa điểm kinh doanh cùng quận không có gì khác biệt. Nếu doanh nghiệp thực hiện thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh khác quận thì kèm theo hồ sơ chuyển địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp nộp kèm giấy xác nhận không nợ thuế tới cơ quan đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp có thể tham khảo danh mục hồ sơ chuyển địa điểm kinh doanh tại Điều 40, Điều 48 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, mẫu chuyển địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp có thể tham khảo tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.

Dịch vụ chuyển địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp đang có nhu cầu chuyển địa điểm kinh doanh có thể là chuyển địa điểm kinh doanh cùng quận hay khác quận, chuyển địa điểm kinh doanh cùng tỉnh hay khác tỉnh nhưng chưa biết thủ tục xin chuyển địa điểm kinh doanh như thế nào hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ chuyển địa điểm kinh doanh.

0934562586

Gọi Ngay!