Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty

Giải thể doanh nghiệp là điều mà chủ sở hữu doanh nghiệp, thành viên , cổ đông góp vốn thành lập công ty không hề mong muốn. Tuy nhiên, có những trường hợp doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp Qua bài viết này, Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định về giải thể doanh nghiệp và hướng dẫn các doanh nghiệp thủ tục giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty.

 1. Một số quy định về giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau:

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

– Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện giải thể doanh nghiệp:

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

 1. Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Để giải thể, doanh nghiệp thực hiện thủ tục theo quy trình dưới đây:

Trước khi giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc của doanh nghiệp.


tnhh hà giá trọn gói rẻ hải đà nẵng bình dương tphcm gì tiếng anh so sánh phá mất lâu ở đâu đầu nước ngoài cam ví dụ 2014 fdi 2017 2016 thức phụ lục ii-24 nào mã khái niệm kiểm tra nghiệm la gi nhà 2015 mới nhất mạng đơn nộp online thơ phạt thẩm ra rủi ro đảng uỷ khối 100 yêu 172 2012 95 mtv tuyên bố dung gian cách hạch kế khoán mẹ năm nên tv bộ phận biểu bày trả hủy hóa 2018 download chưa dân sáp nhập thống kê cp thao trí club m cty đừng dại hoàn

Bước 1: Thông báo quyết định giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp gồm các nội dung: Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Lý do giải thể; Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể; Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, doanh nghiệp gửi quyết định giải thể và biên bản họp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).

Bước 2: Doanh nghiệp thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

Doanh  nghiệp thực hiện việc thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp theo thứ tự sau đây:

– Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

– Chốt  thuế và thanh toán các khoản nợ thuế của doanh nghiệp;

– Các khoản nợ khác của danh nghiệp

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.

Bước 3: Doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng  ký  kinh doanh.

Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

tnhh  hà  giá  trọn  gói  rẻ  hải  đà  nẵng  bình  dương  tphcm  gì  tiếng  anh  so  sánh  phá  mất  lâu  ở  đâu  đầu  nước  ngoài  cam  ví  dụ  2014  fdi  2017  2016  thức  phụ  lục  ii-24  nào  mã  khái  niệm  kiểm  tra  nghiệm  la  gi  nhà  2015  mới  nhất  mạng  đơn  nộp  online  thơ  phạt  thẩm  ra  rủi  ro  đảng  uỷ  khối  100  yêu  172  2012  95  mtv  tuyên  bố  dung  gian  cách  hạch  kế  khoán  mẹ  năm  nên  tv  bộ  phận  biểu  bày  trả  hủy  hóa  2018  download  chưa  dân  sáp  nhập  thống  kê  cp  thao  trí  club  m  cty  đừng  dại  hoàn

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm các văn bản, giấy  tờ sau đây:

– Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

– Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.

– Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.

– Tài liệu về việc chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh(nếu có);

– Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Luật Ngô Gia xin gửi đến các doanh nghiệp có nhu cầu giải thể doanh nghiệp dịch vụ giải thể doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn các quy định của pháp luật về giải thể doanh nghiệp và cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp chuyên nghiệp, uy tín.

0934562586