Home / Dịch vụ doanh nghiệp / Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

Dịch vụ giải thể daonh nghiệp, giải thể công ty

  1. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty

– Thông báo về viên giải thể doanh nghiệp;

– Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.

– Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.

– Tài liệu về việc chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh(nếu có);

– Giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;

2.Dịch vụ giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty

Bước 1: Khách hàng liên hệ với dịch vụ doanh nghiệp 247 để được tư vấn và cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty

Bước 2: Dịch vụ doanh nghiệp 247 sẽ chuẩn bị hồ sơ theo quy định và gửi khách hàng kiểm tra, hướng dẫn khách hàng ký với hồ sơ.

Bước 3: Thay mặt khách hàng nộp, theo dõi quá trình giải quyết và nhận kết quả thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty.

Bước 4: Gửi hồ sơ, tài liệu liên quan đến thủ tục giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty cho khách hàng.

Bước 5: Tư vấn cho khách hàng hoặc thay mặt khách hàng thực hiện những công việc khác liên quan đến việc thực hiện thru tục giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty

 

Quý khách hay liên hệ với dịch vụ doanh nghiệp 247(dvdn247.net), gặp Ms.Hà  Đt: 0934.562.586 để được tư vấn chi tiết về dịch vụ giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty