Home / Tổng hợp / Dịch vụ làm lại giấy phép đăng ký kinh doanh

Dịch vụ làm lại giấy phép đăng ký kinh doanh

Thủ tục làm lại giấy phép đăng ký kinh doanh

Tôi có làm rách giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty, hiện tại tôi chưa biết phải giải quyết thế nào. Tôi phải thực hiện thủ tục làm lại giấy phép đăng ký kinh doanh hay thủ tục đăng ký lại giấy phép kinh doanh. Rất mong Luật Ngô Gia hướng dẫn cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Thủ tục làm lại giấy phép đăng ký kinh doanh

Chào bạn!

Luật Ngô Gia xin được tư vấn về trường hợp của bạn như sau:

Bạn không nên quá lo lắng nếu không may làm rách giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty vì giấy chứng nhận đăng ký kinh danh có thể được cấp lại trong trường hợp bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác. Trường hợp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp bị rách, doanh nghiệp cần làm thủ tục làm lại giấy phép đăng ký kinh doanh chứ không phải thủ tục đăng ký lại giấy phép kinh doanh. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký lại giấy phép kinh doanh khi có sự thay đổi trong giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Thủ tục làm lại giấy phép đăng ký kinh doanh

Điều 58 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ làm lại đăng ký kinh doanh

Các doanh nghiệp bị mất, cháy, rách giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nhưng không biết làm thủ tục làm lại giấy phép đăng ký kinh doanh như thế nào hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ làm lại đăng ký kinh doanh.

0934562586

Gọi Ngay!