Home / Dịch vụ / Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh  nghiệp có thể gặp phải rất nhiều khó khăn như khó khăn về vấn đề tài chính để duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng hoặc doanh nghiệp chưa tìm được địa điểm kinh doanh thích hợp để tiếp tục hoạt động….trong trường hợp này, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp để khắc phục khó khăn của doanh nghiệp sau đó tiếp tục hoạt động.

Luật Ngô Gia xin hướng dẫn thủ tục tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp như sau:

mẫu cty 2015 mau nhân luật 2014 muốn cứu là gì tiếng anh oppo a39 lâu hộ cá thể văn có cong cần qua mạng dơn in english tối đa phép đơn 2017 2016 vay iphone se dừng karaoke lần phí mới thuốc 6s plus uber nhánh vivo thuê ngưng tái cấu cáo môn bài nội tờ khai điều kiện đóng ở đâu đại diện toán 28 bìa bộ tác xã 2018 biểu gia doanhnghiệp download doanhcủa doanhcá doanhin vì f1 f1s kê lại xuất hóa 6 mục lục chính

1.Hồ sơ xin tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ xin tạm ngừng hoạt động kinh doanh bao gồm:

– Thông báo tạm ngừng kinh doanh (theo   mẫu)

– Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ( cty tnhh mtv ), của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc tạm ngừng kinh doanh.

– Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc tạm ngừng kinh doanh.

– Văn bản ủy quyền hoặc giấy giới thiệu cho người thực hiện thủ tục đăng ký tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp.

  1. Quy trình thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp muốn tạm ngừng hoạt động kinh doanh gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Theo quy định của luật doanh nghiệp, thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Sau khi nhận được hồ sơ tạm ngừng hoạt động, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh. Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan thuế để phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

mẫu cty 2015 mau nhân luật 2014 muốn cứu là gì tiếng anh oppo a39 lâu hộ cá thể văn có cong cần qua mạng dơn in english tối đa phép đơn 2017 2016 vay iphone se dừng karaoke lần phí mới thuốc 6s plus uber nhánh vivo thuê ngưng tái cấu cáo môn bài nội tờ khai điều kiện đóng ở đâu đại diện toán 28 bìa bộ tác xã 2018 biểu gia doanhnghiệp download doanhcủa doanhcá doanhin vì f1 f1s kê lại xuất hóa 6 mục lục chính

3.Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp có nhu cầu tạm ngừng hoạt động kinh doanh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn về thủ tục tạm ngừng kinh doanh và cung cấp dịch vụ tạm ngừng kinh doanh như sau:

Bước 1: Luật Ngô Gia tư vấn các quy định của pháp luật về tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Bước 2: Luật Ngô Gia sẽ chuẩn bị mọi văn bản tài liệu cần có trong hồ sơ theo quy định và gửi khách hàng kiểm tra, hướng dẫn khách hàng ký với hồ sơ.

Bước 3: Thay mặt khách hàng nộp, theo dõi quá trình giải quyết và nhận kết quả thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư.

Bước 4: Gửi kết quả tạm ngừng hoạt động kinh doanh đến doanh nghiệp.

Bước 5: Tư vấn cho khách hàng hoặc cung cấp những dịch vụ khác liên quan đến việc tạm ngừng kinh doanh như đăng ký hoạt động trở lại của doanh nghiệp…..

Quý doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tạm ngừng doanh nghiệp hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ đăng ký tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp.

0934562586

 

Gọi Ngay!