Home / Dịch vụ doanh nghiệp / DỊCH VỤ THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

DỊCH VỤ THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

DỊCH VỤ THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

0934562586

Khi thành lập công ty, các công ty cần phải lựa chọn lĩnh vực nào đó để kinh doanhh sau đó lĩnh vực kinh doanh đó của doanh nghiệp sẽ được cụ thể hóa bằng các ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp có quyền kinh doanh tất cả các lĩnh vực ngành nghề không thuộc lĩnh vực ngành nghề cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được hoạt động kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Có rất nhiều doanh nghiệp sau khi thành lập đã đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp muốn mở rộng kinh doanh hoặc chuyển sang kinh doanh ở lĩnh vực khác thì doanh nghiệp cần làm thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp, doanh nghiệp muốn tập trung kinh doanh một hoặc một vài lĩnh vực then chốt thì doanh nghiệp có thể đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh để rút bớt những ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp không hoạt động kinh doanh.

dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh

Để giúp các doanh nghiệp có thể lựa chọn các mã ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực mà doanh nghiệp kinh doanh để đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Luật Ngô Gia xin cung cấp tới các doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi ngành nghề kinh doanh dịch vụ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh, Luật Ngô Gia sẽ:

–  Tư vấn các quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh;

– Mã hóa ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực mà doanh nghiệp kinh doanh

– Chuẩn bị hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh để thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh

– Thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh: nộp hồ sơ, sửa đổi, bổ sung hồ sơ(nếu có ) theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh và nhận kết quả thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

-Tư vấn những vấn đề liên quan sau khi doanh nghiệp thực hiện xong thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Các doanh nghiệp hãy liên hệ trực tiếp với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh.

0934562586