Home / Tổng hợp / Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hà Nội

Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hà Nội

Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hà Nội

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể phải tiến thành thủ tục thay đổi đăng ký nội dung kinh doanh. Một số trường hợp, doanh nghiệp phải thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh

  • Trường hợp, thay đổi tên công ty

Công ty có thể thay đổi tên công ty khi:

+ Lựa chọn được tên công ty mới phù hợp với mục đích kinh doanh của công ty hơn so với tên mà công ty đã đăng ký trước đây .Trường hợp này, công ty tiến thành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cụ thể là thay đổi tên công ty.

+ Công ty cũng có thể thay đổi tên sau khi thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng công ty, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách hoặc đổi tên do tên cũ có thể gây nhầm lẫn với những công ty khác.

  • Các trường hợp thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh:

 Có rất nhiều doanh nghiệp, cần phải thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh vì những lý do sau:

+ Khi thành lập chỉ đăng ký kinh doanh một hoặc một số ngành nghề mà khi thành lập doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh ngành nghề đó. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động doanh nghiệp muốn đăng ký thêm những ngành nghề kinh doanh khác nên muốn đăng ký bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.

+ Có những doanh nghiệp lại muốn bỏ bớt những ngành nghề mà doanh nghiệp không kinh doanh để tập trung vào những ngành nghề kinh doanh chính nên cần thay đổi đăng ký kinh doanh.

+ Hoặc doanh nghiệp muốn đổi sang kinh doanh lĩnh vực khác không liên quan đến lĩnh vực mà doanh nghiệp đã kinh doanh trước đó nên cần phải thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Hoặc cũng có trường hợp, doanh nghiệp bị cấm kinh doanh một số ngành nghề theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay do có sự thay đổi trong quy định pháp luật nên cần thay đổi ngành nghề kinh doanh phù hợp với quyết định, quy định đó.

Thay đổi địa điểm kinh doanh

  • Các trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh:

Doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp tại một địa chỉ khác nhưng vì một số lý do mà doanh nghiệp phải thay sang một địa điểm kinh doanh khác, cụ thể:

+ Đã hết hạn hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở mà doanh nghiệp không gia hạn được hợp đồng thuê nên doanh nghiệp phải thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang địa chỉ mới.

+ Nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở tiến hành thay đổi lại tên đường, tên phường, chia tách quận nên địa chỉ kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không đúng nên doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi địa chỉ trên đăng ký kinh doanh.

+ Doanh nghiệp muốn mở thêm địa điểm kinh doanh nên cần thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung địa điểm kinh doanh.

+ Vì lý do nào đó mà địa điểm kinh doanh đã đăng ký của doanh nghiệp không phát hành được hóa đơn thuế giá trị gia tăng nên doanh nghiệp phải thay đổi địa chỉ trụ sở để được phát hành hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

+ Doanh nghiệp muốn chuyển địa chỉ trụ sở sang quận khác, tỉnh khác nên cần thay đổi địa chỉ kinh doanh của doanh nghiệp.

thay đổi bổ sung vốn đăng ký kinh doanh

  • Các trường hợp thay đổi, bổ sung vốn đăng ký kinh doanh:

+ Chủ sở hữu doanh nghiệp thêm vốn kinh doanh nên phải thực hiện tăng vốn kinh doanh, chủ sở hữu muốn giảm vốn kinh doanh cần làm thủ tục giảm vốn kinh doanh.

+ Doanh nghiệp thay đổi vốn kinh doanh do có thêm thành viên góp vốn vào doanh nghiệp hoặc có thành viên rút vốn khỏi doanh nghiệp dẫn đến vốn của doanh nghiệp cung bị thay đổi do thay đổi thành viên góp vốn.

+ Doanh nghiệp thay đổi vốn do có sự chuyển nhượng vốn giữa các thành viên, cổ đông dẫn đến thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên, cổ đông.

+ Doanh nghiệp thay đổi vốn kinh doanh do quy định của pháp luật có sự thay đổi. Trước đó, khi doanh nghiệp đăng ký thành lập ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp chưa có quy định về vốn pháp định. Nhưng, hiện tại pháp luật quy định ngành nghề đó là ngành nghề có điều kiện về vốn pháp định nên doanh nghiệp phải thay đổi vốn kinh doanh để phù hợp với quy định đó.

Thay đổi thành viên cổ đông công ty

  • Các trường hợp thay đổi thành viên, cổ đông công ty:

+ Doanh nghiệp thêm thành viên, cổ đông góp vốn hoặc có thành viên, cổ đông công ty rút vốn khỏi công ty nên công ty thực hiện thủ tục thay đổi thành viên, cổ đông công ty.

+ Doanh nghiệp thay đổi thành viên, cổ đông công ty do có thành viên cổ đông công ty thuộc trường hợp cấm tham gia góp vốn hoặc có thành viên, cổ đông công ty chết.

  • Các trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

+ Doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp người đại diện cũ của công ty đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cổ phần cho người khác nên doanh nghiệp thực hiện thay đổi người đại diện.

+ Đã hết hợp đồng lao động thuê người đại diện theo pháp luật, hai bên thỏa thuận không gia hạn hợp đồng nên công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật mới.

+ Doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật để phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

thay đổi người đại diện theo pháp luật

  • Trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh khi thay đổi chủ sở hữu công ty

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên(1 TV), công ty tư nhân làm lại đăng ký kinh doanh khi thay đổi chủ sở hữu công ty. Chủ sở hữu công ty sẽ được thay đổi sau khi các bên hoàn tất thủ tục chuyển nhượng và thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh do thay đổi chủ sở hữu công ty.

  • Các trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh do chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

+ Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty tnhh một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc thành công ty cổ phần do có thêm thành viên góp vốn.

+ Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên.

+ Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty cổ phần thành công ty tnhh một thành viên do có thành viên, cổ đông công ty chuyển nhượng vốn, cổ phần sang cho một thành viên của công ty.

+ Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình từ công ty tnhh hai thành viên trở lên sang công ty cổ phần để có thể phát hành chứng khoán.

 Chuyển đổi loại hình công tyNgoài các trường hợp trên,doanh nghiệp cũng thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh khi muốn thay đổi các thông tin về đăng ký thuế như thay đổi thông tin về giám đốc, thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế, thông tin về người quản lý doanh nghiệp, thông báo tài khoản ngân hàng. Trường hợp chỉ thay đổi về thông tin đăng ký thuế, thông báo tài khoản ngân hàng, công ty không cần làm lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Các trường hợp thay đổi khác công ty phải đăng ký làm lại giấy phép đăng ký kinh doanh.

DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Doanh nghiệp đang có nhu cầu thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, thay đổi vốn kinh doanh, thay đổi thành viên công ty, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nhưng không biết làm hồ sơ thay đổi và thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh như thế nào. Luật Ngô Gia xin cung cấp tới quý doanh nghiệp dịch vụ thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh ở Hà Nội và một số tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh….. Quý doanh nghiệp hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh trọn gói, giá rẻ tại Hà Nội.

0934562586