Home / Tổng hợp / Dịch vụ thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh

Dịch vụ thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh

Thủ tục thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh

Để có thể hiểu hết về thủ tục thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh thì trước hết cần hiểu nội dung đăng ký kinh doanh là gì, khi nào thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh gồm những gì và thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bao gồm tên doanh nghiệp bằng tiếng việt và tiếng anh, địa chỉ đăng ký kinh doanh, nội dung về ngành nghề kinhh doanh, về vốn kinh doanh, thông tin về người đại diện theo pháp luật, thông tin về thành viên/cổ đông công ty, các cá nhân, tổ chức có thể tra cứu nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trên hệ thống thông tin quốc gia về doanh nghiệp. Khi thay đổi những thông tin trên trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh.

thay doi giay phep

Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm:

-Mẫu thông báo thay đổi nội dung kinh doanh; biểu mẫu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh được ban hành tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

– Bản sao Biên bản họp và quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với công ty tnhh 2 trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh, quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu công ty. Biên bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh và quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh do doanh nghiệp tự chuẩn bị.

-Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên, cổ đông, người đại diện theo pháp luật trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi thành viên,cổ đông công ty.

thay doi

Thủ tục thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Sau khi doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trực tiếp hoặc nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh qua mạng tới phòng đăng ký kinh doanh. Thời hạn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là trong 10 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp có sự thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Khi nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp nộp lệ phí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm lệ phí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và phí công bố nội dung đăng ký kinh doanh là phí đăng bố cáo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Sau 03 ngày làm việc, doanh nghiệp sẽ được phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận hoặc giấy xác nhận về việc đã thực hiện thủ tục thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Dịch vụ thay đổi nội dung trong giấy phép kinh doanh

Luật Ngô Gia xin cung cấp tới quý doanh nghiệp dịch vụ thay đổi nội dung trong giấy phép kinh doanh. Quý doanh nghiệp hay liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và cung cấp dịch vụ tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

0934562586