DỊCH VỤ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

0934562586

Tên của doanh nghiệp là một trong những nội dung quan trọng mà các doanh nghiệp quan tâm. Tên của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc phân biệt các doanh nghiệp với nhau. Vậy, các doanh nghiệp cần đặt tên doanh nghiệp như thế nào cho thích hợp. Luật Ngô Gia xin chia sẻ quy định của luật doanh về tên của doanh nghiệp.

Tên doanh nghiệp là gì?

-Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

+ Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân;

+ Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

-Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

– Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.

dịch vụ thay đổi tên doanh nghiệp

Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp là gì?

Theo Điều 39 Luật doanh nghiệp, khi đặt tên doanh nghiệp doanh nghiệp cần chú ý:

– Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại – Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

– Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Thế nào là tên trùng và tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác ?

– Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được viết hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký.

– Các trường hợp sau đây được coi là tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký:

+ Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống như tên doanh nghiệp đã đăng ký;

+ Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;

+ Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;

+ Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó;

+ Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi ký hiệu “&”, “.”, “+”, “-”, “_”;

+ Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;

+ Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc từ có ý nghĩa tương tự.

Từ những quy định trên, các doanh nghiệp cần lưu ý để tránh đặt tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác. Vậy, tên doanh nghiệp có thể được thay đổi hay không?

Tên doanh nghiệp có thể được thay đổi theo quyết định của doanh nghiệp. Để giúp đỡ các doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp được dễ dàng. Luật Ngô Gia xin cung cấp tới các doanh nghiệp dịch vụ thay đổi tên doanh nghiệp. Các quý doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi tên doanh nghiệp hãy liên hệ trực tiếp với luật Ngô Gia để được:

-Tư vấn về việc chọn tên doanh nghiệp;

-Tư vấn về hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp’

-Tư vấn về trình tự thực hiện thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp;

-Cung cấp dịch vụ thay đổi tên doanh nghiệp trọn gói, giá rẻ

0934562586