DỊCH VỤ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN GÓP VỐN CÔNG TY TNHH

DỊCH VỤ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN GÓP VỐN CÔNG TY TNHH

0934562586

Sau khi thành lập công ty, công ty TNHH có thể phải thực hiện thủ tục thay đổi thành viên góp vốn vì những lý do sau:

  • Công ty TNHH tiếp nhận thêm cá nhân, tổ chức bên ngoài góp vốn vào công ty. Nếu công ty TNHH một thành viên tiếp nhận thêm cá nhân, tổ chức bên ngoài góp vốn vào công ty thì công ty tnhh một thành viên phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  từ công ty tnhh 1 thành viên sang thành công ty tnhh 2 thành viên trở lên.
  • Thành viên hiện tại rút vốn ra khỏi công ty TNHH. Nếu chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên rút vốn ra khỏi công ty tnhh 1 thành viên thì công ty cần làm thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên.
  • Các thành viên trong công ty tnhh 2 thành viên trở lên chuyển nhượng vốn góp cho nhau nên công ty tnhh tiến hành thủ tục thay đổi tỷ lệ góp vốn của các thành viên.

dịch vụ thay đổi thành viên góp vốn công ty tnhh

Khi công ty tnhh có thay đổi thành viên hoặc tỷ lệ góp vốn giữa các thành viên trong các trường hợp trên thì công ty tnhh cần làm thủ tục thay đổi thành viên góp vốn và thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn công ty bao gồm:

-Thông báo thay đổi thành viên góp vốn;

-Biên sao Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên góp vốn;

-Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên góp vốn;

-Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp và biên bản thanh lý hợp đồng;

-Giấy tờ chứng thực pháp lý của thành viên mới

dịch vụ thay đổi thành viên góp vốn công ty tnhh

DỊCH VỤ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN GÓP VỐN CÔNG TY TNHH

Luật Ngô Gia xin gửi tới các quý doanh nghiệp dịch vụ thay đổi thành viên góp vốn của công ty tnhh. Các doanh nghiệp hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được:

-Tư vấn các quy định của pháp luật về việc thay đổi thành viên góp vốn công ty tnhh;

-Chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn công ty tnhh;

-Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn, theo dõi quá trình xử lý hồ sơ thay đổi thành viên góp vốn công ty tnhh

-Nhận kết quả thực hiện thủ tục thay đổi thành viên góp vốn tại cơ quan đăng ký kinh doanh và gửi kết quả cho khách hàng.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi thành viên góp vốn công ty tnhh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi thành viên góp vốn công ty tnhh .

0934562586