Home / Dịch vụ / Dịch vụ thay đổi thành viên hợp danh

Dịch vụ thay đổi thành viên hợp danh

Dịch vụ thay đổi thành viên hợp danh

So sánh với công tnhh hay công ty cổ phần là loại hình đặc trưng của công ty đối vốn, các thành viên/cổ đông sáng lập và góp vốn chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp vào công ty. Với đặc điểm đặc trưng của loại hình công ty đối nhân, cũng giống như chủ doanh nghiệp tư nhân ( dntn ), các thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với hoạt động của công ty.

Theo quy định, công  ty hợp danh cần có ít nhất 02 thành viên hợp danh cùng góp vốn thành lập công ty hợp danh và liên đới chịu trách nhiệm của hoạt động công ty, ngoài ra còn có thành viên góp vốn. Khi thay đổi thành viên công ty hợp danh, công ty hợp danh có thể thay đổi thành viên hợp danh hoặc thay đổi thành viên góp vốn. Doanh nghiệp hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn trực tiếp.

0934562586

Để thay đổi thành viên hợp danh, công ty hợp danh cần chuẩn bị hồ sơ thay đổi thành viên hợp danh bao gồm:

– Thông báo thay đổi thành viên hợp danh theo mẫu

– Biên bản họp hội đồng thành viên;

– Quyết định của Hội đồng thành viên;

– Giấy CMND/ Hộ chiếu có chứng thực của thành viên hợp danh mới;

– Văn bản ủy quyền cho người đi thực hiện thủ tục thay đổi thành viên hợp danh.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu hồ sơ thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hợp lệ.

april sự t-ara ban soát giữa kỳ hđqt cách ioi infinity challenge u kiss sổ đoàn thanh running man 365 tên khai trừ mỗi một phiếu biểu gì khác những chế không làm mới thế nào cá phổ lợi xác apink aoa việc đạo tờ bổ sung viênban clc viêngóp đổigiám đốc 1 2 dia nhóm girl's day nhạc exid giám hello venus hkt quản trị tịch it's time band kara lime điều hữu đề nghị trụ sở đơn địa đổiđịa đổichủ cty ai vai trò nghĩa tiếng anh nhiêu khỏi tại sao chấm dứt rút chết nhau kiện trở thừa kế vị lý sách quốc số lượng tác xã mấy vì

Dịch vụ thay đổi thành viên hợp danh

Luật Ngô Gia xin gửi tới các công ty hợp danh dịch vụ thay đổi thành viên hợp danh. Khi sử dụng dịch vụ thay đổi thành viên hợp danh của Luật Ngô Gia, Luật Ngô Gia sẽ cung cấp dịch vụ thay đổi thành viên hợp danh theo quy trình các bước sau:

Bước 1: Tư vấn các quy định của pháp luật về công ty hợp danh, về thủ tục thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

Bước 2: Luật Ngô Gia sẽ chuẩn bị hồ sơ thay đổi thành viên hợp danh theo quy định và gửi khách hàng kiểm tra, hướng dẫn khách hàng ký vào hồ sơ.

Bước 3: Thay mặt khách hàng nộp, theo dõi quá trình giải quyết và nhận kết quả thực hiện thủ tục thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

Bước 4: Gửi kết quả thực hiện thủ tục thay đổi thành viên hợp danh tới quý công ty.

Các công ty hợp danh có nhu cầu thay đổi thành viên hợp danh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi thành viên hợp danh.

0934562586

 

Gọi Ngay!