Điều kiện để mở trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện để mở trung tâm ngoại ngữ

  1. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

– Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng

– Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên, kỹ thuật viên, giảng dạy lý thuyết, thực hành đảm bảo theo quy chế đào tạo. Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/ 1 giáo viên/ca học.

– Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.

– Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

– Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

– Được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Thủ tục thành lập trung tâm tiếng anh

  1. Hồ sơ thành lập trung tâm tiếng anh

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm:

– Tờ trình xin thành lập trung tâm;

– Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

+Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

+Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

+Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

+Cơ sở vật chất của trung tâm;

+Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

+Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

–  Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

  1. Thủ tục thành lập trung tâm tiếng anh

– Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm, cơ quan quyết định thành lập trung tâm có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập.

– Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.

Trên đây là quy định về điều kiện để mở trung tâm ngoại ngữ, thủ tục thành lập trung tâm tiếng anh để các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham khảo khi có nhu cầu thành lập trung tâm tiếng anh.

Hãy liên hệ với dịch vụ doanh nghệp 247, Ms. Hà 0934.562.586 để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ.