Home / Tổng hợp / Điều kiện niêm yết của công ty cổ phần

Điều kiện niêm yết của công ty cổ phần

Điều kiện niêm yết của công ty cổ phần

Thế nào là công ty cổ phần niêm yết là câu hỏi được rất nhiều công ty cổ phần quan tâm. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số đặc điểm của công ty cổ phần niêm yết

Khái niệm công ty cổ phần niêm yết là gì

Niêm yết chứng khoán là việc đưa các chứng khoán có đủ điều kiện vào giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán.

Như vậy, công ty cổ phần có chứng khoán được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán thì được gọi là công ty cổ phần niêm yết, các công ty cổ phần niêm yết có quyền chào bán chứng khoán ra công chúng. Chính sách cổ tức của công ty cổ phần niêm yết cũng đặc thù hơn so với công ty cổ phần chưa niêm yết. Sau khi niêm yết các công ty sẽ có mã chứng khoáng trên sàn giao dịch, các công ty cổ phần có thể thông báo mã chứng khoán của công ty tại địa chỉ trụ sở công ty.

Điều kiện niêm yết của công ty cổ phần

Điều kiện để công ty cổ phần được chào bán chứng khoán ra công chúng:

Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng

– Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

– Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán;

– Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm:

– Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

– Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán, không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm;

– Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua;

– Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.

Điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng bao gồm:

– Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu năm mươi tỷ đồng Việt Nam;

– Có phương án phát hành và phương án đầu tư số vốn thu được từ đợt chào bán chứng chỉ quỹ phù hợp với quy định của Luật này.

Chính phủ quy định điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi thành công ty cổ phần, doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng hoặc công nghệ cao; chào bán chứng khoán ra nước ngoài và các trường hợp cụ thể khác.

Danh sách các công ty cổ phần niêm yết có tuyển dụng nhân sự.

Công ty cổ phần chứng khoán fpt (fpts) tại Hà Nội và tại Đà Nẵng, công ty cổ phần chứng khoán ib, công ty cổ phần chứng khoán ors phương đông, công ty cổ phần chứng khoán sài gòn, công ty cổ phần chứng khoán phố wall,  công ty cổ phần chứng khoán woori cbv.

Gọi Ngay!