Home / Tổng hợp / Điều kiện phát hành cổ phiếu của công ty cổ phần

Điều kiện phát hành cổ phiếu của công ty cổ phần

Điều kiện phát hành cổ phiếu của công ty cổ phần

Chắc hẳn quý vị đã từng nghe đến hai từ cổ phiếu và trái phiếu, tuy nhiên có thể chưa biết cổ phiếu là gì? Cổ phiếu và trái phiếu có điểm gì khác nhau. Công ty nào được quyền phát hành cổ phiếu, điều kiện phát hành cổ phiếu là gì. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định về cổ phiếu như sau:

Cổ phiếu là gì? Trái phiếu là gì?

Cổ phiếu là một loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu đối với phần vốn trong công ty cổ phần. Trong công ty cổ phần bắt buộc phải có cổ phiếu nào đó là loại cổ phiếu ghi nhận cổ phần phổ thông của công ty cổ phần.

Trái phiếu là loại chứng khoán quy định nghĩa vụ do bên phát hành phải trả cho năm giữ trái phiếu một khoản tiền xác định trong thời gian cụ thể. Có thể hiểu trái phiếu là khoản vay của doanh nghiệp.

Điều kiện phát hành cổ phiếu của công ty cổ phần

So sánh cổ phiếu và trái phiếu trong công ty cổ phần:

Cổ phiếu và trái phiếu khác nhau ở chỗ, công ty cổ phần được phát hành thêm cổ phiếu mới hoặc phát hành trái phiếu để huy động vốn. Các loại hình công ty khác chỉ được phát hành trái phiếu. Quyền và nghĩa vụ của người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu cũng khác nhau. Người sở hữu cổ phiếu là cổ đông của công ty, có thể tham gia quản lý công ty, còn sở hữu trái phiếu không phải là cổ đông công ty mà là chủ nợ của công ty, không được tham gia quản lý công ty.

Các dạng cổ phiếu: Trong công ty cổ phần có các loại cổ phiếu sau: cổ phiếu công ty cổ phần được phép phát hành, cổ phiếu đã phát hành, cổ phiếu quỹ, cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu quỹ là những cổ phiếu đã được giao dịch trên thị trường và được chính tổ chức, công ty, doanh nghiệp phát hành mua lại bằng nguồn vốn của công ty mình. Vì sao công ty cổ phần mua cổ phiếu quỹ. Công ty cổ phần thường mua cổ phiếu quỹ khi giá cổ phiếu của công ty thấp, công ty cổ phần quyết định mua lại một lượng cổ phiếu của chính công ty để kích cầu tăng giá. Việc tổ chức phát hành mua cổ phiếu của chính công ty có thể tác động tới thị trường, làm cho tình hình giao dịch cổ phiếu của công ty sôi động hơn và hạn chế tốc độ giảm giá của cổ phiếu, thậm trí, còn giúp cổ phiếu tăng giá trở lại. Điều này giải thích tại sao công ty cổ phần lại mua cổ phiếu quỹ là để quản lý tình hình cổ phiếu của công ty.

Điều kiện phát hành cổ phiếu của công ty cổ phần

Điều kiện để công ty cổ phần niêm yết cổ phiếu

Công ty cổ phần có thể chào bán cổ phần riêng lẻ hoặc chào bán chứng khoán ra công chúng. Khi chào bán chứng khoán ra công chúng của công ty cổ phần niêm yết cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

– Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán;

– Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Dưới đây là danh sách một số công ty cổ phần đã phát hành cổ phiếu, Mã cổ phiếu và mẫu cổ phiếu của các công ty cổ phần dưới đây, quý khách có thể tham khảo trên website hoặc các sàn giao dịch chứng khoán:

Công ty cổ phần nhiệt điện hải phòng, công ty cổ phần thủy điện sông ba, công ty cổ phần cảng cát lái, công ty cổ phần bảo hiểm pjico, công ty cổ phần xi măng bỉm sơn, công ty cổ phần đường ninh hòa, công ty cổ phần đường quảng ngãi, công ty cổ phần gang thép thái nguyên, công ty cổ phần sông ba, cổ phiếu cvt công ty cổ phần cmc, công ty cổ phần công nghiệp hàn việt nam, công ty cổ phần nông dược hai, công ty cổ phần quê hương liberty, công ty cổ phần than vàng danh, công ty cổ phần đầu tư điện lực 3, công ty cổ phần thủy điện miền trung, công ty cổ phần thủy điện gia lai, công ty cổ phần xây lắp thừa thiên huế, công ty cổ phần xây lắp điện 1, công ty cổ phần kinh đô, công ty cổ phần mía đường lam sơn, công ty cổ phần thủy điện hủa na, công ty cổ phần tài chính điện lực, công ty cổ phần đường quảng ngãi, công ty cổ phần thủy điện cần đơn, công ty cổ phần giấy việt trì, công ty cổ phần xây dựng 47, công ty cổ phần xích líp đông anh, công ty cổ phần 482, công ty cổ phần xi măng công thanh, công ty cổ phần sông đà đất vàng, công ty cổ phần đầu tư quốc tế viettel, công ty cổ phần phú tài, công ty cổ phần chăn nuôi cp việt nam, công ty cổ phần than đèo nai, công ty cổ phần sông đà nha trang, công ty cổ phần thủy điện miền trung, công ty cổ phần thủy điện miền nam, công ty cổ phần may 10.

Gọi Ngay!