Home / Tổng hợp / Doanh nghiệp ma là gì

Doanh nghiệp ma là gì

  1. Doanh nghiệp ma là gì?

Có rất nhiều câu hỏi doanh nghiệp ma là gì? Có thể hiểu doanh nghiệp ma là: những doanh nghiệp tuy đã làm thủ tục thành lập, những thực tế không tổ chức sản xuất – kinh doanh, mà chỉ để mua bán hóa đơn bất hợp pháp nhằm thu lợi bất chính, rồi bỏ trốn. Những doanh nghiệp ma này có tác hại về nhiều mặt, trong đó thể hiện ở 2 khía cạnh chủ yếu:

– Gây thất thu cho ngân sách nhà nước một số tiền không nhỏ.

– Gây ảnh hưởng đến môi trường bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp ma là gì

  1. Cách nhận biết doanh nghiệp ma là gì?

Thứ nhất, loại hình thành lập được các công ty ma lựa chọn thường dưới dạng công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc doanh nghiệp tư nhân.

Thứ hai, các doanh nghiệp này thường đăng ký rất nhiều ngành nghề, nhưng tập trung chủ yếu vào thương mại, dịch vụ tổng hợp, không trực tiếp sản xuất hàng hóa, những ngành nghề không phải đăng ký vốn pháp định, không phải bắt buộc có chứng chỉ hành nghề để dễ dàng trốn tránh sự kiểm tra hoặc dễ dàng bỏ trốn.

Thứ ba, chủ doanh nghiệp thường ở địa phương khác đến đăng ký thành lập doanh nghiệp và các doanh nghiệp này thường di chuyển địa điểm nhằm tránh kiểm tra hoặc dễ bỏ trốn.

Thứ bốn, giám đốc điều hành thường được thuê tại địa phương, trình độ rất thấp, có người làm xe ôm, thất nghiệp, thậm chí có người còn có tiền án, tiền sự.

Thứ năm, trụ sở giao dịch thường đi thuê với thời gian rất ngắn; thường thuê ở chung cư, trong ngõ ngách hẻm sâu, tài sản đơn sơ…

Thứ sáu, thời gian tồn tại thường rất ngắn rồi bỏ trốn hoặc giải thể để thành lập công ty khác với tên gọi, tên chủ, tên địa điểm mới.

Thứ bảy, việc thanh toán thường không qua ngân hàng, chủ yếu bằng tiền mặt.

Thứ tám, thời gian giữa các lần mua hóa đơn rất ngắn, tần suất xuất hóa đơn nhiều.

Thứ chín, doanh số kinh doanh được kê khai trong các tờ khai thuế hàng tháng thường rất lớn, nhưng số thuế phải nộp lại rất ít, hoặc thuế giá trị gia tăng đầu ra nhỏ hơn thuế giá trị gia tăng đầu vào, nhưng không xin hoàn thuế.

Thứ mười, công ty ma thường ủy quyền cho người ngoài mua hoá đơn. Công ty thường có đơn xin ngừng hoạt động trong thời gian dài. Mười dấu hiệu trên cũng là mười một điểm nhận dạng công ty ma để các tổ chức, cá nhân có thể phát hiện và có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tránh bị các công ty ma này lợi dụng ảnh hưởng đến tài sản cũng như uy tín của công ty. Pháp luật về thuế hiện nay cũng có cải cách rất lớn nhằm quản lý chặt chẽ về việc phát hành và sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. Điều này cũng góp phần hạn chế sự hình thành và hoạt động của các công ty ma.

Công ty ma là gì

Hy vọng bài viết trên đây có thể góp phần cho các cá nhân, tổ chức hiểu thêm về công ty ma là gì, các dấu hiệu nhận biết công ty ma là gì để có biện pháp phòng tránh.