Doanh nghiệp mới thành lập có phải nộp mẫu 06

Doanh nghiệp mới thành lập có phải nộp mẫu 06

Tôi có câu hỏi nhờ Luật Ngô Gia tư vấn như sau: Tôi được biết trước năm 2017 thì doanh nghiệp mới thành lập phải nộp mẫu 06 nhưng hiện tại tôi không biết doanh nghiệp mới thành lập có phải nộp mẫu 06 không ? doanh nghiệp mới thành lập nộp mẫu 06 khi nào và cách viết mẫu 06 cho doanh nghiệp mới thành lập như thế nào?

Trước đây, pháp luật về thuế có quy định, các công ty mới thành lập phải nộp mẫu 06 để đăng ký phương pháp tính thuế gtgt hay trực tiếp với cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp.

Tuy nhiên hiện nay doanh nghiệp mới thành lập không còn phải nộp mẫu 06 đến cơ quan quản lý thuế để đăng ký phương pháp tính thuế nữa mà doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp nào thì sẽ lập báo cáo thuế theo phương pháp đó tại tờ khai mà doanh nghiệp thực hiện lần đầu sau khi doanh nghiệp mới được thành lập.