Home / Tổng hợp / Doanh nghiệp mới thành lập có phải nộp mẫu 08 không

Doanh nghiệp mới thành lập có phải nộp mẫu 08 không

Doanh nghiệp mới thành lập có phải nộp mẫu 08 không

Trước đây, sau khi thành lập thì công ty mới thành lập phải nộp mẫu 08 đến cơ quan thuế để thông báo các thông tin liên quan đến doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau khi hệ thống đăng ký kinh doanh và hệ thống cơ quan thuế đã liên thông với nhau thì doanh nghiệp không cần phải thông báo thông tin đến cơ quan thuế sau khi thành lập.

Theo quy định của về thuế hiện hành thì doanh nghiệp chỉ phải nộp mẫu 08 đến cơ quan thuế khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục chốt thuế chuyển quận. Khi chuyển quận trước khi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải làm thủ tục chốt thuế với cơ quan quản lý thuế.

Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Luật Ngô Gia xin gửi tới các doanh nghiệp dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

0934562586

Gọi Ngay!