Home / Tổng hợp / Giải thể và phá sản công ty cổ phần

Giải thể và phá sản công ty cổ phần

Giải thể và phá sản công ty cổ phần
Giải thể và phá sản công ty cổ phần là hai thủ tục chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp nhưng hai thủ tục này dẫn đến hậu quả pháp lý khác nhau. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định về thủ tục phá sản và thủ tục giải thể công ty cổ phần.

Thủ tục phá sản công ty cổ phần
Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.
Những người có quyền nộp công văn, tờ trình, đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản công ty cổ phần bao gồm: chủ nợ của công ty; người lao động, đại diện công đoàn, doanh nghiệp tự nộp đơn xin mở thủ tục xin phá sản. Vậy khi công ty cổ phần phá sản ai chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp. Khi tiến hành thủ tục phá sản, công ty cổ phần vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty.
Quy trình phá sản công ty cổ phần như sau: Khi nhận được đơn yêu cầu phá sản, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, thẩm phán được phân công giải quyết vụ việc phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản sau khi xem xét các điều kiện phá sản doanh nghiệp. Tòa án phải gửi thông báo cho người nộp đơn, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, chủ nợ, viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, hợp tác xã có trụ sở chính và đăng trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân và 02 số báo địa phương liên tiếp nơi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có trụ sở chính.
Khi công ty cổ phần phá sản, thứ tự các khoản nợ, hoàn lại vốn ưu tiên được thanh toán đó là:
– chi phí phá sản;
– Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;
– Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;
– Nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản đảm bảo không đủ thanh toán nợ.
Sau khi thanh toán các khoản trên, nếu công ty cổ phần vẫn còn tài sản thì phần còn lại thuộc về:
– Chủ doanh nghiệp tư nhân;
– CHủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
– Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông của công ty cổ phần;
– Thành viên của công ty hợp danh.

Thủ tục giải thể công ty cổ phần
Theo quy định của luật doanh nghiệp mới nhất và nghị định 78/2015/NĐ_CP về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần muốn giải thể cần thực hiện theo trình tự các bước sau:
Bước 1: Công ty cổ phần tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông để quyết định về việc giải thể công ty, khi họp đại hội đồng cổ phần lập biên bản họp với các nội dung về giải thể công ty, trong đó có nội dung về phương án giải quyết các vấn đề về giải thể công ty.
Bước 2: Công ty cần thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế về việc chốt thuế của công ty. Trường hợp công ty cổ phần có chi nhánh, văn phòng đại diện cần làm thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.
Nếu công ty cổ phần nào sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, công ty cổ phần tiến hành thủ tục trả dấu với cơ quan công an.
Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày quyết định giải thể công ty, công ty cổ phần nộp thông báo về việc giải thể công ty theo biểu mẫu tới phòng đăng ký kinh doanh. Kèm theo thông báo phải có bản sao biên bản họp và quyết định của đại hội đồng cổ đông công ty về việc giải thể doanh nghiệp, giấy chứng nhận đã thu hồi dấu .
Bước 3: sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ về việc giải thể công ty cổ phần, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của công ty cổ phần trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của công ty cổ phần.
Dưới đây là một số ví dụ công ty cổ phần có thành lập chi nhánh, nếu giải thể cần làm thủ tục giải thể chi nhánh: CÔng ty cổ phần thể thao giải trí bằng linh; Công ty cổ phần phát triển khoáng sản 4, Công ty cổ phần phát triển khoáng sản 6, Công ty cổ phần phát triển sản phẩm việt, Công ty cổ phần phát triển sản xuất chấn hưng, Công ty cổ phần sản xuất và phát triển mizen, Công ty cổ phần phát triển thủy sản huế, Công ty cổ phần giải pháp thủy sản việt nhân, Công ty cổ phần dược phẩm viễn đông, Công ty cổ phần lương thực hậu giang, Công ty cổ phần mặt trời, Công ty cổ phần bông bạch tuyết, Công ty cổ phần ninh sơn,
Với kinh nghiệm nhiều năm cung cấp các dịch vụ về doanh nghiệp từ năm 2013 đến nay là năm 2017, luật Ngô Gia xin cung cấp tới quý doanh nghiệp dịch vụ giải thể doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn hoặc hướng dẫn về thủ tục giải thể doanh nghiệp hay liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp các dịch vụ về doanh nghiệp.

0934562586

Gọi Ngay!