Giám định chữ ký ở đâu

Giám định chữ ký ở đâu

 1. Cơ sở pháp lý liên quan đến giám định chữ ký, chữ viết

       – Luật Giám định tư pháp năm 2012;
– Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ hướng dẫn Luật Giám định tư pháp.

 2. Cơ quan có thẩm quyền giám định chữ ký, chữ viết

Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 quy định các cơ quan sau có chức năng giám định tư pháp theo yêu cầu trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công An bao gồm:
a. Viện pháp y quốc gia; Trung tâm pháp y tâm thần khu vực; Viện pháp y tâm thần Trung ương trực thuộc Bộ Y tế.
b. Viện pháp y Quân đội; Phòng giám định kỹ thuật hình sự trực thuộc Bộ Quốc phòng.
c. Viện Khoa học hình sự; TT giám định pháp y thuộc Viện khoa học hình sự trực thuộc BCA.
d. Trung tâm pháp y cấp tỉnh thuộc UBND tỉnh; Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Công an cấp tỉnh.

Mẫu đơn yêu cầu giám định chữ ký

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(V/v: Trưng cầu giám định chữ viết)

Kính gửi:   Tòa án nhân dân ………………………………..

Tôi tên: ……………………………………………., sinh ngày ……………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

Tôi hiện nay đang là …………………………………………….(tham gia vụ kiện dân sự, hình sự,…) và tôi đang gặp vấn đề về  việc xác nhận chữ viết trong ……………………………………………………………………( ở đâu là của ai)

Dựa trên yêu cầu thực tế và cấp thiết của việc giám định chữ viết để phục vụ cho việc giải quyết……….………………………….(vụ án hình sự, dân sự,….)

Nay tôi có đơn này, kính đề nghị Quý tòa ra Quyết định trưng cầu giám định đối với ………………………………………………………………………………

Cụ thể như sau:………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kính mong Quý tòa xem xét, giải quyết. Xin chân thành cám ơn./.

Giấy tờ kèm theo:                                           Người yêu cầu giám định