Home / Tổng hợp / Giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần

Giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần

Giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần 

Trong cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần có đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, giám đốc, ban kiêm soát của công ty, ngoài ra có thể có các phó giám đốc. Giám đốc hoặc tổng giám đốc là người có vai trò quan trọng trong việc điều hành hoạt đồng của công ty. Nếu như trước đây giám đốc công ty cổ phần không được làm giám đốc công ty khác thì theo luật doanh nghiệp 2014, 1 người có thể làm giám đốc của 2 công ty cổ phần, công ty tnhh 1 thành viên và 2 thành viên trở lên, hoặc là người đứng đầu chi nhánh của công ty. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định về giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp mới nhất.

Giám đốc, Tổng giám đốc là gì?

Điều 64 luật doanh nghiệp 2014 quy định về Giám đốc, Tổng giám đốc thì:

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của mình.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

– Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;

– Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

– Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

– Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

– Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng quản trị;

– Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

– Tuyển dụng lao động;

– Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với công ty theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Giám đốc, tổng giám đốc do ai bổ nhiệm

Trong công ty cổ phần, giám đốc, tống giám đốc do hội đồng quản trị bổ nhiệm. Quy trình bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc được thực hiện theo điều lệ công ty. Khi bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc, hội đồng quản trị phải họp hội đồng quản trị, lập mẫu biên bản họp và ban hành nghị quyết để bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc. Giám đốc có thể được bầu trong số cổ đông công ty hoặc được thuê với thời hạn thuê theo hợp đồng.

Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc bao gồm:

– Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp.

– Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

– Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện trên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó.

Thù lao, tiền lương và thưởng của Giám đốc, Tổng giám đốc

Công ty trả thù lao, tiền lương và thưởng cho Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh, được tham gia đóng bhxh.

Thù lao, tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty.

Trường hợp giám đốc, tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty thì khi thay đổi giám đốc, công ty cổ phần phải làm hồ sơ để tiến hành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Danh sách một số công ty cổ phần có giám đốc, tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật:

công ty cổ phần bánh kẹo tràng an ,công ty cổ phần acecook việt nam , công ty cổ phần than mông dương ,công ty cổ phần sao thái dương ,công ty cổ phần dược phẩm việt đức công ty cổ phần dược danapha công ty cổ phần dược phẩm vinh gia ,công ty cổ phần than vàng danh ,công ty cổ phần dầu thực vật tường an ,công ty cổ phần in tổng hợp cần thơ , công ty cổ phần dược phẩm eco , cổ phần dược phẩm quảng bình ,công ty cổ phần viễn thông fpt , công ty cổ phần gas petrolimex ,công ty cổ phần kinh đô ,công ty cổ phần xe khách bắc giang ,công ty cổ phần tập đoàn mv ,công ty cổ phần dược phẩm opc ,công ty cổ phần nhựa opec ,công ty cổ phần otran việt nam công ty cổ phần cồn rượu hà nội ,công ty cổ phần nhựa rạng đông ,công ty cổ phần robot tosy ,công ty cổ phần than cao sơn ,công ty cổ phần sữa việt nam ,công ty cổ phần mía đường lam sơn ,công ty cổ phần sữa ba vì ,công ty cổ phần đại nam ,công ty cổ phần mía đường sóc trăng ,công ty cổ phần siêu chung kỳ ,công ty cổ phần trà than uyên ,công ty cổ phần williams việt nam ,công ty cổ phần cảng đoạn xá ,công ty cổ phần xây lắp điện 1,công ty cổ phần bến xe hà nội ,công ty cổ phần phú bình yên ,công ty cổ phần cầu 12,công ty cổ phần cầu 12,công ty cổ phần sông đà 10,công ty cổ phần lilama 10,công ty cổ phần dược phẩm 3/2, công ty cổ phần mía đường 333, công ty cổ phần 479,công ty cổ phần 471, công ty cổ phần than núi béo công ty cổ phần dược phẩm hà tây ,công ty cổ phần gang thép thái nguyên ,công ty cổ phần đầu tư hải phát ,công ty cổ phần him lam ,công ty cổ phần văn hóa phương nam ,công ty cổ phần mía đường cần thơ ,công ty cổ phần phụ tùng máy số 1,công ty cổ phần quốc huy anh ,công ty cổ phần hóa chất việt trì ,công ty cổ phần lothamilk , công ty cổ phần đầu tư tây bắc công ty cổ phần đầu tư mai linh ,công ty cổ phần bánh lubico ,công ty cổ phần bánh kẹo vinabico ,công ty cổ phần bánh kẹo hải châu ,công ty cổ phần bia thanh hóa ,công ty cổ phần bột giặt lix ,công ty cổ phần biển bạc ,công ty cổ phần biển bạc ,công ty cổ phần sơn bạch tuyết ,công ty cổ phần cao su tây ninh ,công ty cổ phần công nghệ hội tụ , công ty cổ phần cơ khí phổ yên ,công ty cổ phần cơ điện trần phú ,công ty cổ phần dược hậu giang ,công ty cổ phần dược phẩm hoàng giang , công ty cổ phần dược phẩm bắc ninh ,công ty cổ phần gạch ngói nhị hiệp ,công ty cổ phần giấy hải tiến ,công ty cổ phần gentraco ,công ty cổ phần giấy sài gòn ,công ty cổ phần hàng không vietjet ,công ty cổ phần lai phú, công ty cổ phần lương thực thực phẩm safoco, công ty cổ phần khóa minh khai công ty cổ phần kem tràng tiền, công ty cổ phần kinh đô, công ty cổ phần kỹ thuật seen, công ty cổ phần kiến trúc kisato, công ty cổ phần nồi hơi việt nam, công ty cổ phần hùng vương, công ty cổ phần vĩnh hoàn, công ty cổ phần hùng vương, công ty cổ phần hữu toàn, công ty cổ phần liwayway việt nam, công ty cổ phần du lịch tên cần thơ, công ty cổ phần mỹ phẩm sài gòn ,công ty cổ phần may phương đông ,công ty cổ phần may vĩnh phát ,công ty cổ phần mông sơn ,công ty cổ phần may thiên hà ,công ty cổ phần đức khải, công ty cổ phần đường biên hòa, công ty cổ phần nhiệt điện phả lại, công ty cổ phần dược phẩm vĩnh phúc, công ty cổ phần cao su sao vàng, công ty cổ phần đại thuận, công ty cổ phần đông sơn, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 hà nội, công ty cổ phần đầu tư hùng thắng, công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí sông đà, công ty cổ phần đầu tư an phát, công ty cổ phần x20, công ty cổ phần vital, công ty cổ phần vincom, công ty cổ phần thủy tạ, công ty cổ phần thực phẩm thiên hương,  công ty cổ phần truyền thông kim cương, công ty cổ phần tam kim, công ty cổ phần thực phẩm bình tây, công ty cổ phần spm, công ty cổ phần sơn đồng nai, công ty cổ phần thực phẩm á châu, công ty cổ phần tôn đông á, công ty cổ phần đường quảng ngãi,  công ty cổ phần sữa quốc tế, công ty cổ phần tập đoàn quang minh, công ty cổ phần sữa quốc tế,  công ty cổ phần cảng quảng ninh, công ty cổ phần quạt việt nam, công ty cổ phần quốc tế thịnh đạt, công ty cổ phần thực phẩm bích chi, công ty cổ phần pico, công ty cổ phần pin hà nội,  công ty cổ phần dược phẩm opc, công ty cổ phần nhôm việt dũng, công ty cổ phần nhất nam, công ty cổ phần nhựa tân tiến, công ty cổ phần nước khoáng vĩnh hảo, công ty cổ phần nông dược hai, công ty cổ phần nhựa minh hùng, công ty cổ phần nguyên vũ, công ty cổ phần mía đường la ngà, công ty cổ phần minh phong, công ty cổ phần vua hải sản.

Gọi Ngay!