Home / Tổng hợp / Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

Luật đăng ký kinh doanh mới nhất quy định để được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh trong đó có giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.

Khoản 1 Điều 6 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Do đó, lập giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, cá nhân tổ chức đăng ký kinh doanh phải thực hiện theo form đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Cá nhân, tổ chức có thể xem và tải mẫu giấy đăng ký kinh doanh tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.

giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

Trong thông tư 20/2015/TT-BKHĐT có đầy đủ các mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh bao gồm: Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp là công ty tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty cổ phần, công ty hợp danh. Ngoài ra, còn có mẫu đăng ký kinh doanh dành cho hộ kinh doanh cá thể. Cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh phù hợp với loại hình công ty khi làm hồ sơ thành lập công ty hay mẫu giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể khi thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

Quý khách muốn được cung cấp form đăng ký kinh doanh theo mẫu giấy đăng ký kinh doanh có thể liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn.

 

Gọi Ngay!