Home / Tổng hợp / Giấy phép kinh doanh là gì

Giấy phép kinh doanh là gì

Giấy phép kinh doanh là gì? Hồ sơ, thủ tục xin giấy phép kinh doanh là gì

  1. Khái niệm giấy phép kinh doanh là gì?

Có thể hiểu Giấy phép kinh doanh là một loại giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân, tổ chức muốn thực hiện hoạt động kinh doanh. Sau  khi được cấp Giấy phép kinh doanh, cá nhân, tổ chức có quyền hoạt động sản xuất kinh doanh theo những nội dung đã được cấp phép.

Giấy phép kinh doanh là gì

  1. Nội dung Giấp phép kinh doanh
  • Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.
  • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
  • Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
  • Vốn điều lệ.
  1. Hồ sơ, thủ tục xin giấp phép kinh doanh là gì?

-Đơn đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp;

– Dự thảo điều lệ Doanh nghiệp

– Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên, danh sách cổ đông đối với công ty cổ phần, danh sách góp vốn đối với công ty hợp danh;

– Bản sao CMND của tất cả thành viên góp vốn và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

Sau chuẩn bị hồ sơ, cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đến Sở kế hoạch và đầu tư. Sau thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cá nhân, tổ chức sẽ được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp còn phải xin  Giấy phép kinh doanh con. Giấy phép kinh doanh con phù hợp với ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà doanh nghiệp dự định kinh doanh. Một số ngành nghề kinh doanh cần Giấy phép kinh doanh con như: kinh doanh rượu, kinh doanh thuốc lá….

Giấy phép kinh doanh con

Trên đây là bài viết chia sẻ về Giấy phép kinh doanh là gì, Giấy phép kinh doanh con để cá nhân, tổ chức kham khả

Gọi Ngay!