Home / Tổng hợp / Hành vi giao cấu với trẻ con dưới 16 tuổi tự nguyện

Hành vi giao cấu với trẻ con dưới 16 tuổi tự nguyện

Hành vi giao cấu với trẻ con dưới 16 tuổi tự nguyện

Điều 115 Bộ luật hình sự quy đinh về Tội giao cấu với trẻ em như sau:

 1. Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.
 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
 3. a) Phạm tội nhiều lần;
 4. b) Đối với nhiều người;
 5. c) Có tính chất loạn luân;
 6. d) Làm nạn nhân có thai;

đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%.

 1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
 2. a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;
 3. b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

Căn cứ quy định trên, có hai trường hợp có thể xảy ra đối với hành vi giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi tự nguyện:

 • Trường hợp thứ nhất: Người giao cấu với trẻ em từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi tự nguyện là người chưa thành niên. Điều kiện về chủ thể của tội này là người có hành vi giao cấu vơi trẻ em từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi phải là người thành niên. Do đó, nếu người giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi tự nguyện là người chưa thành niên thì không cấu thành tội giao cấu với trẻ em.
 • Trường hợp thứ hai: Người thực hiện hành vi giao cấu vơi trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi tự nguyện là người đã thành niên thi dù được trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đồng ý thì người này vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giao cấu với trẻ em.

 

Gọi Ngay!