Home / Tổng hợp / Hồ sơ ban đầu cho công ty mới thành lập

Hồ sơ ban đầu cho công ty mới thành lập

Hồ sơ ban đầu cho công ty mới thành lập

Sau khi thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp mới thành lập cần chuẩn bị một số hồ sơ ban  đầu như:

  • Hồ sơ thành lập công ty
  • Hồ sơ thuế ban đầu
  • Hồ sơ nhân sự của công ty
  • Hồ sơ năng lực của công ty

Công ty mới thành lập có thể xây dựng các biểu mẫu hồ sơ nội bộ riêng của công ty để sử dụng trong quá trình hoạt động của công ty.

Gọi Ngay!