Home / Tổng hợp / Hướng dẫn kết xuất ra file PDF

Hướng dẫn kết xuất ra file PDF

Hướng dẫn kết xuất ra file PDF trong phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK

Với những đối tượng không sử dụng máy in công nghệ laser hoặc có mục đích muốn kết xuất tờ khai thuế ra file có đuôi là pdf. Chúng tôi xin được hướng dẫn bạn thực hiện với ba bước:

Cài đặt phần mềm hỗ trợ kết xuất ra file PDF

– Vào thư mục PDF Writer, lần lượt chạy cài đặt 2 file Converter.exe và CuteWriter.exe

– Cài xong trong mục Start -> Settings -> Printers and Faxes sẽ xuất hiện máy in tên là CutePDF Writer.

– Chọn kiểu giấy A4 cho máy in CutePDF Writer, bằng cách kích phải chuột vào tên máy in muốn chọn, chọn mục Device Settings, tại mục From To Tray Assignment (Only one) chọn kiểu A4. 

Hướng dẫn kết xuất ra file PDF trong phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK

Kết xuất tờ khai ra file PDF

– Từ ứng dụng hỗ trợ kê khai, mở tờ khai cần kết xuất. Chọn nút in sẽ xuất hiện màn hình: 

– Chọn máy in tên là “CutePDF Writer”, bấm nút in. Hệ thống sẽ hỏi tên file. Người dùng gõ tên file và bấm Save. 

In tờ khai từ file PDF

– Để in tờ khai ra đúng thì cần phải cài đặt và in từ bản Acrobat Reader 5. Cài đặt bằng cách chạy file AcrobatReader5.exe trong đĩa CD. Sau đó mở file tờ khai vừa kết xuất ra và chọn Print. 

Chú ý: Nếu trong tờ khai bao gồm cả các trang có khổ giấy A4 dọc và A4 ngang thì khi in chỉ được phép chọn In lần lượt các trang. Khi in đến trang có khổ giấy A4 ngang nhấn vào nút Properties để thiết lập lại thông số trang In như sau:

– Trong cửa sổ làm việc Advanced chọn mục Layout Options Orientation và thiết lập lại thông số là Landscape (In ngang).  Nhấm OK để trở lại màn hình chọn thông số In ban đầu.

– Sau khi In xong các trang có khổ giấy A4 ngang cần thiết lập thông số Layout OptionsOrientation trở lại giá trị Portrait để tiếp tục In các trang có khổ giấy A4 dọc.

– Bỏ các check trước khi nhấm OK để In: 

+ Sharink oversized pages to paper size

+ Expand small pages to paper size

+ Auto-rotate and center pages

Với Hướng dẫn kết xuất ra file PDF trong phần mềm HTKK trên chắc hẳn các bạn có thể thực hiện một cách dễ dàng.

Gọi Ngay!