Home / Dịch vụ doanh nghiệp / Kế hoạch kinh doanh cho công ty mới thành lập

Kế hoạch kinh doanh cho công ty mới thành lập

Kế hoạch kinh doanh cho công ty mới thành lập

Lập kế hoạch kinh doanh của công ty mới thành lập là vấn đề quan trọng của tất cả các công ty mới thành lập. Luật Ngô Gia xin chia sẻ mẫu lập kế hoạch kinh doanh cho công ty mới thành lập.

Trong kế hoạch kinh doanh của công ty mới thành lập cần có những nội dung sau: mục lục, tóm tắt kế hoạch kinh doanh, giới thiệu công ty, sản phẩm và dịch vụ; phân tích ngành, phân tích thị trường, kế hoạch tiếp thị và bán hàng, kế hoạch quảng cáo, truyền thông, phân tích đối thủ cạnh tranh, đội ngũ quản lý, dự báo tài chính, các báo cáo tài chính….

 • Mục lục

Trong mục lục nên liệt kê tất cả các lĩnh vực chính trong kế hoạch kinh doanh công ty mới thành lập. Mục lục phải được đánh số trang rõ ràng, đúng cách thức.

 • Giới thiệu về công ty

Các công ty mới thành lập nên giới thiệu về quá trình thành lập công ty và giới  thiệu ngắn gọn thị trường của công ty, số vốn mà công ty mới thành lập muốn có, sử dụng các quỹ vốn của công ty mới thành lập như thế nào.

du  xuất  cổ  tổ  chức  kiện  xây  dựng  thương  mại  may  mặc  nhập  khẩu  sữa  vinamilk  đô  1

 • Tầm nhìn, sứ mệnh

Nội dung này là để tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh xác định đường hướng phát triển cho công ty mới thành lập. Khách hàng sẽ nhìn về lời tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh của công ty mới thành lập để biết được công ty mới thành  lập muốn hướng đến cái gì.

 • Tóm tắt thị trường

Thị trường rộng lớn đến mức nào và giai đoạn phát triển (tăng trưởng sớm hay là tăng trưởng giai đoạn sau). Những động lực chính, xu hướng và ảnh hưởng chính trên thì trường là gì? Điều gì khiến cho công ty mới thành lập khác với các công ty  khác.

 • Mô tả sản phẩm/dịch vụ

Phần này công ty mới thành lập nên mô tả ngắn gọn về sản phẩm, dịch vụ của công ty cung cấp.

 • Sơ yếu lý lịch đội ngũ quản lý

Xét về lịch sử, đội ngũ quản lý công ty mới thành lập là một trong những chỉ báo về sự thành công của công ty và các nhà đầu tư sẽ xem xét rất kỹ từng cá nhân sẽ tham gia quản lý công ty mới thành lập. Ngắn gọn, công ty mới thành  lập muốn nhấn mạnh những kinh nghiệm phù hợp trước đây của độ ngũ quản lý. Nêu tên các công ty, các cương vị đã làm và các thành tựu chính đã đạt được.

 • Bản chất và sử dụng nguồn thu

Xin lưu ý rằng một trong những nguyên nhân chung nhất dẫn tới thất bại trong kinh doanh là vấn đề thiếu vốn. Công ty mới thành lập nên có biết rõ mình cần bao nhiêu tiền để vận hành doanh nghiệp trong cả năm đầu tiên. Nhà đầu tư cũng muốn biết số tiền sẽ được sử dụng là bao nhiêu.

Trên đây là một số nội dung của bản kế hoạch kinh doanh cho công ty mới thành lập để các công ty mới thành lập tham khảo.

Gọi Ngay!