Home / Tổng hợp / Kinh doanh không đúng địa chỉ đăng ký

Kinh doanh không đúng địa chỉ đăng ký

Kinh doanh không đúng địa chỉ đăng ký

Công ty tôi có thuê một địa chỉ để đặt trụ sở đăng ký kinh doanh, nhưng sau khi hết hạn hợp đồng, công ty tôi chuyển địa chỉ trụ sở sang nơi khác. Vì muốn để địa chỉ trên đăng ký kinh doanh là địa chỉ cũ nên công ty chúng tôi chưa làm thủ tục chuyển địa chỉ đăng ký kinh doanh. Tôi muốn hỏi khi kinh doanh sai địa chỉ đăng ký kinh doanh, công ty tôi có bị xử phạt hay không. Công ty tôi muốn đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh cần thực hiện thủ tục chuyển địa chỉ đăng ký kinh doanh như thế nào?

dia diem

Chào quý công ty!

Luật Ngô Gia xin trả lời về trường hợp của quý công ty như sau:

Theo quy định về địa chỉ đăng ký kinh doanh thì các công ty phải hoạt động kinh doanh tại đúng địa chỉ đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh. Nếu doanh nghiệp đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải làm thủ tục chuyển địa chỉ đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh. Nếu doanh nghiệp kinh doanh không đúng địa chỉ đăng ký, doanh nghiệp có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Luật Ngô Gia xin hướng dẫn quý doanh nghiệp thủ tục chuyển địa chỉ đăng ký kinh doanh như sau:

Quý doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chuyển địa chỉ đăng ký kinh doanh bao gồm:

-Thông báo về việc xin chuyển địa chỉ đăng ký kinh doanh(theo mẫu);

-Bản sao Biên bản họp và Quyết định về việc chuyển địa điểm kinh doanh của Hội đồng thành viên đối với công ty tnhh, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Xác nhận chuyển thuế đối với doanh nghiệp chuyển địa chỉ kinh doanh sang quận khác với quận nơi doanh nghiệp có địa chỉ đã đăng ký.

-Giấy ủy quyền cho người đi thực hiện thủ tục chuyển địa điểm đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh tới Phòng đăng ký kinh doanh. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh, phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với địa chỉ trụ sở mới.

Các doanh nghiệp nếu chưa biết thủ tục chuyển địa điểm đăng ký kinh doanh như thế nào hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ chuyển địa điểm đăng ký kinh doanh.

0934562586

Gọi Ngay!