Home / Tổng hợp / Mẫu di chúc thừa kế đất đai

Mẫu di chúc thừa kế đất đai

  Mẫu di chúc thừa kế đất đai

Khi vợ chồng có nhu cầu lập di chúc chung của vợ chồng về thừa kế đất đai, vợ chồng lập di chúc chung theo mẫu di chúc thừa kế đất đai dưới đây:

Mẫu di chúc thừa kế đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DI CHÚC

Hôm nay, ngày …. tháng 01 năm 2014, tại …………..Địa chỉ: ………………….. Chúng tôi  gồm:

1.Tôi là ………………, sinh năm…………;

CMND số: …………….. do ………….cấp ngày ……………

2.Và vợ là bà ………………, sinh năm…………….;

CMND số: …………….. do ………… cấp ngày …………..;

Cùng đăng ký Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………….

 Chúng tôi, với tinh thần hoàn toàn minh mẫn, tỉnh táo, sáng suốt; không bị lừa dối, đe dọa hay cưỡng ép. Chúng tôi tự nguyện lập bản Di  chúc này với nội dung như sau:

  1. DI SẢN, ĐỊA CHỈ DI SẢN:

Quyền sử hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa chỉ: ……………………… – Theo

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: …………….; Hồ sơ gốc số……………. do UBND ………………. cấp ngày ………….., đứng tên chủ sở hữu nhà ở, chủ sử dụng đất ở ông: ……………. và bà ……………. Đặc điểm cụ thể như sau:

*Nhà ở:

– Địa chỉ: ………………….

– Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ): SD …………….;

– Kết cấu: ……………;

– Cấp hạng: …………..;

– Số tầng (tầng): ………….;

– Thời hạn sở hữu: ……………;

*Thửa đất:

– Thửa đất số: ……………;               – Tờ bản đồ số….. lập năm…….;

– Diện tích: ………… m2;

Sử dụng riêng: ………. m2;

Sử dụng chung: m2;

– Mục đích sử dụng: …………..;

– Thời hạn sử dụng: ………………;

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

  1. NỘI DUNG DI CHÚC:

Chúng tôi thống nhất sau khi (Cả hai chúng tôi chết- Theo Giấy chứng tử được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp), các con chúng tôi có tên dưới đây được chuyển nhượng quyền sử hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nêu trên theo quy định của pháp luật (Các con trong gia đình có thể mua theo giá thị trường). Số tiền thu được từ việc chuyển nhượng quyền sử hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nêu trên sẽ được chia đều cho các con đẻ của chúng tôi, có tên sau đây:

1……………., sinh năm ……………;

CMND số ……………… do …………….. cấp ngày ………………..

  1. …………….., sinh năm …………….;

CMND số ………….. do …………. cấp ngày ……………..

  1. ……………., sinh năm ……….;

CMND số ………… do …………………cấp ngày ………

Chúng tôi giao cho con:……………gữi Di chúc này và là người quản lý và phân chia di sản.

Bản Di chúc này đã được Chúng tôi tuyên bố trước mặt Công chứng viên và đã được Công chứng viên đánh máy lại. Sau khi nghe Công chứng viên đọc lại và giải thích toàn bộ nội dung Di chúc, chúng tôi công nhận Bản Di chúc này là rõ ràng, đầy đủ và thể hiện đúng ý, nguyện vọng để lại di sản của chúng tôi. Chúng tôi ký tên, điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng.

NGƯỜI LẬP DI  CHÚC

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Gọi Ngay!