Home / Tổng hợp / Mã ngành nghề đăng ký kinh doanh cấp 4

Mã ngành nghề đăng ký kinh doanh cấp 4

Mã ngành nghề đăng ký kinh doanh cấp 4

Khi thành lập công ty hoặc thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp phải sử dụng các mã ngành nghề đăng ký kinh doanh cấp 4 trong danh sách ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký hoặc thay đổi những ngành nghề trong có trong mã ngành nghề đăng ký kinh doanh cấp 4 nhưng được ghi nhận trong các văn bản chuyên ngành khác thì doanh nghiệp có thể đăng ký các ngành nghề theo văn bản đó.

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký các ngành nghề kinh doanh không có trong hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam và không được ghi nhận trong các văn bản chuyên ngành khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét cho doanh nghiệp đăng ký mã ngành nghề kinh doanh đó nếu ngành nghề kinh doanh đó không thuộc danh mục ngành nghề cấm kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ có nhiệm vụ thông báo để Bộ kế hoạch và Đầu tư để bổ sung ngành nghề mới vào các mã ngành nghề đăng ký kinh doanh.

them nganh nghe

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn mã ngành nghề đăng ký kinh doanh cấp 4 thì doanh nghiệp lựa chọn mã ngành nghề đăng ký kinh doanh cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, sau đó doanh nghiệp ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới mã ngành nghề đăng ký kinh doanh cấp 4 nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với mã ngành nghề đăng ký kinh doanh cấp 4. Trong trường hợp này, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp là ngành, nghề kinh doanh chi tiết doanh nghiệp đã ghi.

          Các doanh nghiệp khi thành lập công ty hay thay đổi ngành nghề kinh doanh nhưng chưa biết lựa chọn mã ngành nghề đăng ký kinh doanh cấp 4 hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ đăng ký thành lập doanh và dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

0934562586

Gọi Ngay!