Home / Tổng hợp / Mẫu báo cáo tài chính của công ty cổ phần

Mẫu báo cáo tài chính của công ty cổ phần

Mẫu báo cáo tài chính của công ty cổ phần

Báo cáo tài chính là mẫu do Bộ tài chính ban hành để tổng hợp về quá trình tài chính của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt đông kinh doanh của doanh nghiệp. Các công ty cổ phần nhỏ hay lớn đều phải nộp báo cáo tài chính chậm nhất trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính của công ty. Báo cáo tài chính bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính

Có rất nhiều công ty cổ phần đã công khai báo cáo tài chính của công ty để các cổ đông, cá nhân, tổ chức có quyền lợi liên quan đến tài chính của công ty cổ phần. Dưới đây là danh sách một số công ty cổ phần thường công khai báo cáo tài chính của công ty:

Công ty cổ phần vcf; công ty cổ phần vng, công ty cổ phần vận tải, công ty cổ phần vimeco, công ty cổ phần việt hưng, công ty cổ phần việt tiến, công ty cổ phần sữa vinamilk, công ty cổ phần đồng tâm, công ty cổ phần phú tài, công ty cổ phần pvi, công ty cổ phần trung nguyên, công ty cổ phần thương mại cát lợi, công ty cổ phần cơ khí, công ty cổ phần nguyễn kim, công ty cổ phần vĩnh hoàn, công ty cổ phần hhc, công ty cổ phần hacinco, công ty cổ phần hữu nghị, công ty cổ phần him lam, công ty cổ phần du lich, công ty cổ phần dịch vụ, công ty cổ phần diana, công ty cổ phần tường an, công ty tài chính cổ phần điện lực, công ty cổ phần hoàng hà, công ty cổ phần 482, công ty cổ phần bibica công bố báo cáo tài chính năm 2011,2012,2013, 2014; công ty cổ phần may 10, công ty tài chính cổ phần xi măng, công ty cổ phần sông đà, công ty cổ phần hoa sen, công ty cổ phần thép pomina, công ty cổ phần kềm nghĩa, công ty cổ phần gas petrolimex, công ty cổ phần fbt, công ty cổ phần hùng vương, công ty cổ phần chương dương, công ty cổ phần traphaco, công ty cổ phần xây dựng nam việt, công ty cổ phần thuận thảo, công ty cổ phần bibica, công ty cổ phần kinh đô, công ty cổ phần việt an, công ty cổ phần hns, công ty cổ phần may, công ty cổ phần nhựa, công ty cổ phần vinafco, công ty cổ phần petrolimex,  công ty cổ phần vincom, công ty cổ phần fpt, công ty cổ phần tràng an.

Cá nhân, tổ chức có thể xem báo cáo tài chính của các công ty cổ phần trên website của các công ty cổ phần.

Gọi Ngay!