Home / Tổng hợp / Mẫu Đề Án Thành Lập Công Ty Tư Vấn Du Học

Mẫu Đề Án Thành Lập Công Ty Tư Vấn Du Học

Đề án thành lập công ty tư vấn du học là 1 phần quan trọng trong bộ hồ sơ xin thành lập công ty tư vấn du học, khi xin giấy phép tại sở GDĐT

I. Đề án thành lập trung tâm tư vấn du học

I/ Mục tiêu, nội dung hoạt động của trung tâm tư vấn du học:

…………………………………………………

…………………………………………………

II/ Cơ sở vật chất, năng lực tài chính của trung tâm tư vấn du học

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

III/ Trình độ, năng lực của đội ngũ nhân viên tư vấn du học

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

IV/ Khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài

…………………………………………………

…………………………………………………

VI/ Luận chứng về khả năng hoạt động của công ty tư vấn du học

…………………………………………………

…………………………………………………

VII/ Kế hoạch thực hiện, biện pháp thực hiện hoạt động tư vấn du học

…………………………………………………

…………………………………………………

VIII/ Phương án, quy trình tổ chức trung tâm tư vấn du học

…………………………………………………

…………………………………………………

VIII/ Phương án giải quyết khi gặp rủi ro của trung tâm tư vấn du học

…………………………………………………

…………………………………………………

Tag: mẫu đề án thành lập công ty tư vấn du học

Gọi Ngay!