Home / Tổng hợp / Mẫu giấy ủy quyền thành lập công ty

Mẫu giấy ủy quyền thành lập công ty

Mẫu giấy ủy quyền thành lập công ty

Khi tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp, trường  hợp người đại diện  theo pháp luật của doanh nghiệp không tự thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp thì có thể ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp và phải làm giấy ủy quyền bằng văn bản. Luật Ngô Gia xin chia sẻ mẫu giấy ủy quyền thành lập công ty để quý khách tham khảo.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————o0o———–

GIẤY UỶ QUYỀN

BÊN UỶ QUYỀN

CÔNG TY ………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp:

Trụ sở chính: ……………………………………………….

Đại diện: Ông/bà ………………………….Chức danh: ……………………………….

Sau đây gọi tắt là bên A

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN

Họ và tên : ……………………………….      Chức vụ : ……………………………

CMND số : …………………………                      Ngày cấp: ………………………………

Nơi cấp…………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………….

Sau đây gọi tắt là bên B.

Bên A uỷ quyền cho Bên B thực hiện các công việc sau đây theo quy định của pháp luật về uỷ quyền.

Nội dung uỷ quyền:

Bên A uỷ quyền cho Bên B làm thủ tục …………………………………………….

Thời hạn uỷ quyền: Nội dung uỷ quyền nói trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Bên B hoàn tất các thủ tục liên quan.

Hai bên đã đọc kỹ và hiểu rõ về nội dung uỷ quyền nêu trên và cùng ký tên dưới đây.

                                                                                Hà Nội, ngày       tháng     năm

Bên A

 Giám đốc

(ký tên)

 

Bên B

 

Dịch vụ thành lập công ty

Quý khách có nhu cầu thành lập công ty  có thể ủy quyền cho Luật Ngô Gia thực hiện toàn bộ công việc liên quan đến thủ tục thành lập công ty. Quý khách hãy liên hệ trực tiếp với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp uy tín, trọn gói.

0934562586

Gọi Ngay!