Home / Tư vấn pháp lý / Miễn lệ phí môn bài

Miễn lệ phí môn bài

Chào quý tổng đài tư vấn pháp luật. Tôi có vấn đề cần hỏi về miễn lệ phí môn bài như sau:

Theo tôi được biết là chính phủ mới phát hành nghị định hỗ trợ doanh nghiệp trong đó có việc hỗ trợ miễn lệ phí môn bài cho một số tổ chức. Vậy tổng đài cho mình hỏi là các trường hợp nào được miễn lệ phí môn bài, điều kiện để được miễn lệ phí môn bài

Trân trọng cảm ơn

trường hợp được miễn lệ phí môn bài, điều kiện được miễn lệ phí môn bài

Trả lời câu hỏi về : trường hợp được miễn lệ phí môn bài.

Căn cứ vào điều 3 nghị định Số 139/2016/NĐ-CP phát hành ngày 04/10/2016 áp dụng từ ngày 01/01/2017

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài bao gồm:

  • Cá nhân và nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh không thường xuyên. Không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối
  • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá
  • Điểm bưu điện văn hóa xã, cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử)
  • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp
  • Quỹ tín dụng nhân dân xã, hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban dân tộc

 

Gọi Ngay!