Home / Tổng hợp / Mô hình thành lập công ty trong trường đại học

Mô hình thành lập công ty trong trường đại học

Công ty TNHH Khoa học Tự nhiên trực thuộc trường đại học khoa học tự nhiên – đại học quốc gia Hà Nội. Là người đi tiên phong mô hình trường đại học thành lập công ty.

Nghị định 115 về Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ trao quyền tự chủ cho các đơn vị khoa học công nghệ. chính là hành lang pháp lý để các trường đại học có thể tận dụng đội ngũ cán bộ khoa học hùng hậu của mình. Mô hình thành lập công ty trong trường đại học sẽ ngày 1 nở rộ hơn nữa để đưa VN trở thành quốc gia khởi nghiệp

Tuy nhiên việc doanh nghiệp trực thuộc trường đại học thường yếu trong cạnh tranh thương trường và quản lý doanh nghiệp. Nên nếu có thể liên kết giữa doanh nghiệp trường khoa học với doanh nghiệp trường kinh doanh để doanh nghiệp có đủ tính cạnh tranh

Ở nước ngoài thì mô hình trường đại học thành lập công ty đã rất phát triển, hi vọng sau 1 vài năm nữa nhiều thành tựu khoa học, công nghệ và kinh tế của mô hình này sẽ đơm hoa kết trái

Gọi Ngay!