Home / Tổng hợp / Một số điểm mới của Luật doanh nghiệp 2014

Một số điểm mới của Luật doanh nghiệp 2014

Một số điểm mới của Luật doanh nghiệp 2014

Sau 10 năm có hiệu lực, luật doanh nghiệp năm 2005 đã xuất hiện những hạn chế bất cập cần phải được sửa đổi, bổ sung. Đó cũng chính là lý do cho sự ra đời của luật doanh nghiệp mới. Sau nhiều lần lấy ý kiếm về dự thảo luật doanh nghiệp mới, luật doanh nghiệp số 68/2014/qh13 đã được quốc hội thông qua ngày 26/11/2014. Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực khi nào? Luật doanh nghiệp 2014 bất đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2015. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại luật doanh nghiệp 2014 là luật doanh nghiệp mới nhất đang được áp dụng. Luật doanh nghiệp mới được nhận xét là có nhiều ưu điểm, nhiều điểm đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Vậy luật doanh nghiệp 2014 có gì mới, luật Ngô Gia xin chia sẻ nội dung và một số điểm khác nhau giữa luật doanh nghiệp 2005 và 2014.

Nội dung của Luật doanh nghiệp 2014:

Cũng như luật doanh nghiệp 2005, luật doanh nghiệp có các nội dung như: phạm vi điều chỉnh tại điều 1, đối tượng áp dụng tại điều 2; giải thích các khái niệm, từ ngữ tại điều 4; quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp; về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức không có quyền tham gia thành lập quản lý doanh nghiệp tại khoản 2 điều 18, nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại điều 29, về thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại điều 31, điều 32; điều 44 về con dấu của doanh nghiệp; về việc góp vốn vào doanh nghiệp tại điều 48, chuyển nhượng vốn góp tại điều 53, về chủ tịch hội đồng thành viên tại điều 57, họp đội đồng thành viên và biên bản họp đội đồng thành viên tại điều 59, điều 61, điều 95 về thay đổi vốn điều lệ như tăng vốn hoặc giảm vốn tại điều 68, điều 87 về góp vốn công ty tnhh một thành viên tại điều 73,điều 74; quy định về các loại hình doanh nghiệp như công ty tnhh, công ty cổ phần, công ty tư nhân, công ty hợp danh, về thủ tục thành lập doanh nghiệp,về doanh nghiệp nhà nước, về nội dung điều lệ của công ty, về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp tại điều 202. Trong luật doanh nghiệp không còn có nội dung về hợp tác xã. Mà các quy định về hợp tác xã được quy định tại luật hợp tác xã.

Một số văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp và các văn bản liên quan:

Văn bản hướng dẫn luật doanh nghiệp có:  căn cứ quy định của luật doanh nghiệp 2014, chính phủ đã ban hành Nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp có nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về các biểu mẫu, mục lục, phụ lục dùng trong đăng ký kinh doanh.

Các văn bản liên quan mà doanh nghiệp cần quan tâm: Luật đầu tư; luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 71/2014, luật thuế thu nhập cá nhân, luật thương mại, luật kế toán…..

So sánh những điểm khác nhau giữa luật doanh nghiệp 2005 và 2014

Luật doanh nghiệp năm 2014 có 5 điểm mới cần lưu ý đó là:

-Mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật doanh nghiệp

-Về vốn pháp định: doanh nghiệp khi đăng ký kinh doanh ngành nghề yêu cầu vốn pháp định không cần nộp giấy tờ chứng minh vốn thực có khi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

– Về người đại diện theo pháp luật: doanh nghiệp có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật;

– Doanh nghiệp có quyền quyết định hình thức, số lượng con dấu của doanh nghiệp;

– Thủ tục đăng ký thành lập, thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thủ tục giải thể doanh nghiệp đơn giản hơn so với luật doanh nghiệp 2005.

Để có thể hiểu hơn về luật doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức có thể tham khảo tại các sách giới thiệu, hỏi đáp, các sách bình luận, các bài tập, bài giảng, bảng so sánh về luật doanh nghiệp 2014. Có thể tải (download) các bản luật doanh doanh bằng tiếng việt, tiếng anh (in english version) dưới dang file word.doc, file pdf trên web dangkykinhdoanh.gov.vn hoặc thuvienphapluat, trên ebook .

Gọi Ngay!