Home / Tổng hợp / Một số từ tiếng anh liên quan đến thành lập công ty

Một số từ tiếng anh liên quan đến thành lập công ty

Một số từ tiếng anh liên quan đến thành lập công ty

Một số thuật ngữ được dùng trong thành lập công ty mới bằng tiềng anh là gì. Quý khách có thể tham khảo dưới đây:

Tiếng việt Tiếng anh
thành lập công ty

ngày thành lập công ty

chúc mừng ngày thành lập công ty

 

giấy phép thành lập công ty

kỷ niệm thành lập công ty

quyết định thành lập công ty

thủ tục thành lập công ty

lễ kỷ niệm thành lập công ty

thư chúc mừng thành lập công ty

 

điều lệ của công ty

thành lập doanh nghiệp

lời mời

chi phí

established company

Date of incorporation

congratulations on the founding of the company

permit incorporation

Anniversary of founding the company

decided to establish a company

Procedures established companies

company anniversary celebrations

congratulatory letter establishing company

Charter of the company

business establishment

invitation

cost

giấy phép thành lập công ty tiếng anh là: License for establishment of company

Gọi Ngay!