Home / Tổng hợp / Nên Thành Lập Công Ty Hay Hợp Tác Xã

Nên Thành Lập Công Ty Hay Hợp Tác Xã

Để giải đáp câu hỏi nên thành lập hợp tác xã hay công ty. Cả hợp tác xã – HTX và công ty đều có những điểm chung và điểm khác nhau.

DVDN247 xin cung cấp cho bạn bảng so sánh tổng quan giữa 2 loại hình này.

  1. Đặc điểm giống nhau giữa HTX và doanh nghiệp
  • Cả 2 đều có tư cách pháp nhân
  • Thành viên của 2 loại hình này có thể là tổ chức, cá nhân, pháp nhân. Và chịu trách nhiệm trong phạm vi góp vốn
  • Việc tăng hay giảm nguồn vốn của hợp tác xã và công ty cổ phần đều tuân theo điều lệ và quyết định của hội đồng
  • Cả 2 có thủ tục tổ chức lại, giải thể và phá sản giống nhau

2. Ưu nhược điểm của hợp tác xã

Ưu điểm HTX:

– Mang tính xã hội cao, nâng cao đời sống cho người lao động

– Xã viên chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn.

– Hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng không phân biệt nhiều vốn hay ít vốn.

Nhược điểm của HTX:

– Không khuyến khích được người nhiều vốn tham gia.

– Sở hữu manh mún của các xã viên đối với tài sản của mình làm hạn chế các quyết định của Hợp tác xã.

– Việc quản lý hợp tác xã phức tạp do số lượng xã viên đông.

3. Ưu nhược điểm của công ty cổ phần

Ưu điểm công ty cổ phần:

– Quy mô hoạt động lớn và khả năng mở rộng kinh doanh dễ dàng.

– Chuyển nhượng vốn tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia rất rộng.

– Hoạt động đạt hiệu quả cao do tính độc lập giữa quản lý và sở hữu.

– Cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn.

Nhược điểm công ty cổ phần

– Mức thuế tương đối cao vì ngoài thuế thu nhập DN, cổ đông còn phải chịu thuế thu nhập bổ sung từ nguồn cổ tức và lãi cổ.

– Bảo mật kinh doanh và tài chính hạn chế do công ty phải công khai và báo cáo với các cổ đông.

– Chi phí thành lập khá tốn kém.

– Khả năng thay đổi lĩnh vực KD không linh hoạt do phải có Đại hội đồng Cổ đông quyết định.

Sau khi đã nắm rõ ưu nhược điểm của 2 loại hình tổ chức này, đáp án của câu hỏi nên thành lập công ty hay hợp tác xã sẽ do bạn quyết định. Chúc bạn thành công

Gọi Ngay!