Home / Tổng hợp / Ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ là một ngành nghề thuộc nhóm ngành nghề dịch vụ theo quy định của pháp luật. Kinh doanh các ngành nghề kinh doanh dịch vụ là việc các công ty cung cấp dịch vụ tới khách hàng. Ngành nghề dịch vụ bảo vệ là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định.

Điều kiện kinh doanh ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ như sau:

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ

  1. Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân trong nước kinh doanh ngành nghề dịch vụ bảo vệ:

-Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ là 2.000.000.000 đồng

-Có đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ

– Đối với doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với doanh nghiệp trong nước:Doanh nghiệp nước ngoài phải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ bảo vệ, có số vốn và tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp từ 500.000 USD trở lên; đã có thời gian hoạt động kinh doanh liên tục từ năm năm trở lên; có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận doanh nghiệp và người đại diện cho phần vốn góp của doanh nghiệp trong liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam chưa có hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc pháp luật của nước có liên quan.

  1. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với người đứng đầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ và thủ tục cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự:

– Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và những người trong Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc và các sáng lập viên tham gia thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có đủ các điều kiện sau đây:

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng

– Có trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, luật.

– Những người đã làm việc cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ khác đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn phải thoả mãn thêm điều kiện: trong ba năm trước liền kề không làm quản lý hoặc giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ cần xin giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ là giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự trước khi tiến hành kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Luật Ngô Gia xin cung cấp tới các cá nhân, tổ chức dịch vụ đăng ký doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cun cấp dịch vụ đăng ký doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

0934562586

Gọi Ngay!