Home / Tổng hợp / Ngành nghề kinh doanh dịch vụ viễn thông

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ viễn thông

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ viễn thông

Luật Ngô Gia xin chia sẻ tới quý khách các mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ viễn thông. Các cá nhân, tổ chức muốn đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ viễn thông cần đăng ký các mã ngành nghê về kinh doanh dịch vụ viễn thông dưới đây:

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ viễn thông

4652 46520 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
47412 Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
61 Viễn thông
611 6110 61100 Hoạt động viễn thông có dây
612 6120 61200 Hoạt động viễn thông không dây
613 6130 61300 Hoạt động viễn thông vệ tinh
619 6190 Hoạt động viễn thông khác
61901 Hoạt động của các điểm truy cập internet
61909 Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu

Luật Ngô Gia xin cung cấp tới các quý khách dịch vụ thành lập công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ viễn thông hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ viễn thông.

0934562586

Tag: điều kiện thành lập công ty viễn thông

 

Gọi Ngay!