Home / Tổng hợp / Ngành nghề kinh doanh dịch vụ viễn thông

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ viễn thông

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ viễn thông

Luật Ngô Gia xin chia sẻ tới quý khách các mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ viễn thông. Các cá nhân, tổ chức muốn đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ viễn thông cần đăng ký các mã ngành nghê về kinh doanh dịch vụ viễn thông dưới đây:

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ viễn thông

      4652 46520 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
      4741   Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
        47412 Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
  61       Viễn thông
    611 6110 61100 Hoạt động viễn thông có dây
    612 6120 61200 Hoạt động viễn thông không dây
    613 6130 61300 Hoạt động viễn thông vệ tinh
    619 6190   Hoạt động viễn thông khác
        61901 Hoạt động của các điểm truy cập internet
      61909 Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu

Luật Ngô Gia xin cung cấp tới các quý khách dịch vụ thành lập công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ viễn thông hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ viễn thông.

0934562586