Home / Tổng hợp / Người nước ngoài góp vốn vào công ty cổ phần

Người nước ngoài góp vốn vào công ty cổ phần

Người nước ngoài góp vốn vào công ty cổ phần

Tôi muốn được Luật Ngô Gia tư vấn về các nhà đầu tư được tham gia góp vốn và quản lý công ty cổ phần. Công ty cổ phần có thể có vốn nhà nước, vốn nước ngoài hay không?

co phan

Chào bạn!

Luật Ngô Gia xin được tư vấn về các câu hỏi của bạn như sau:

Theo quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp hiện hành thì công ty cổ phần có thể có vốn: cá nhân, tổ chức trong nước, cá nhân là người nước ngoài, tổ chức nước ngoài, vốn góp của nhà nước.

  • Đối với công ty cổ phần 100 vốn nước ngoài: Nhà đầu tư là người nước ngoài phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư sau đó mới đăng ký thành lập công ty cổ phần 100 vốn nước ngoài. Tuy nhiên, đối với những lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư là người nước ngoài, công ty cổ phần cần đáp ứn điều kiện đó khi góp vốn vào công ty cổ phần.
  • Đối với công ty cổ phần có vốn nhà nước thì có thể có công ty cổ phần 100 vốn nhà nước; công ty cổ phần 51 vốn nhà nước; công ty cổ phần có trên 50 vốn nhà nước hoặc tỷ lệ khác do nhà đầu tư quyết định.

Trường hợp công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối, nhà nước có thể giao cho cá nhân, cơ quan nhà nước quản lý vốn nhà nước tại công ty cổ phần. Nếu muốn thoái vốn nhà nước tại công ty cổ phần thì nhà nước cần xác định số vốn muốn bán để các cá nhân, tổ chức bên ngoài có thể mua phần vốn góp vào công ty cổ phần.

  • Đối với công ty cổ phần có vốn của cá nhân, tổ chức trong nước: Các cá nhân có thể đăng ký công ty cổ phần có tỷ lệ vốn góp do cá nhân, tổ chức thỏa thuận khi thành lập công ty cổ phần.

Các nhà đầu tư có nhu cầu thành lập công ty cổ phần hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần.

0934562586

 

Gọi Ngay!