Home / Tổng hợp / Nội quy làm việc của công ty cổ phần

Nội quy làm việc của công ty cổ phần

Nội quy làm việc của công ty cổ phần

Để xây dựng được quy chế, kỷ luật, quy chế quản lý nội bộ trong hoạt động của mình các công ty thường xây dựng nội quy quy chế của công ty. Công ty cổ phần cũng không ngoại lệ. Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số nội dung của quy chế công ty cổ phần cần có:

Nội quy làm việc của công ty cổ phần

Tên , mã số doanh nghiệp, địa chỉ công ty;

-Cơ cấu tổ chức công ty

– Quyền hạn, trách nhiệm của các chức danh quản lý của công ty;

-Chức năng của các bộ phận trong công ty;

– Chế độ làm việc, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi của công ty

– Chế độ lương thưởng, phụ cấp trong công ty;

-Khen thưởng, kỷ luật lao công của công ty

-…………………………………………………

Ngoài các nội dung trên, nội quy quy chế của công ty cổ phần có thể có những nội dung khác phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

Các công ty cổ phần có thể tham khảo thêm mẫu nội quy của công ty cổ phần quy hoạch kiến trúc hà nội, công ty cổ phần thương mại Kinh đô.

Gọi Ngay!