Home / Đọc báo cùng dvdn247 / phân tích _CaptureRegion trong coc bot

phân tích _CaptureRegion trong coc bot

;Saves a screenshot of the window into memory.

hàm này có tác dụng là lưu màn hình cửa sổ vào memory. khá hay

Func _CaptureRegion($iLeft = 0, $iTop = 0, $iRight = 860, $iBottom = 720, $ReturnBMP = False)
_GDIPlus_BitmapDispose($hBitmap)
_WinAPI_DeleteObject($hHBitmap)

If $ichkBackground = 1 Then
Local $iW = Number($iRight) – Number($iLeft), $iH = Number($iBottom) – Number($iTop)

Local $hDC_Capture = _WinAPI_GetWindowDC(ControlGetHandle($Title, “”, “[CLASS:BlueStacksApp; INSTANCE:1]”))
Local $hMemDC = _WinAPI_CreateCompatibleDC($hDC_Capture)
$hHBitmap = _WinAPI_CreateCompatibleBitmap($hDC_Capture, $iW, $iH)
Local $hObjectOld = _WinAPI_SelectObject($hMemDC, $hHBitmap)

DllCall(“user32.dll”, “int”, “PrintWindow”, “hwnd”, $HWnD, “handle”, $hMemDC, “int”, 0)
_WinAPI_SelectObject($hMemDC, $hHBitmap)
_WinAPI_BitBlt($hMemDC, 0, 0, $iW, $iH, $hDC_Capture, $iLeft, $iTop, 0x00CC0020)

Global $hBitmap = _GDIPlus_BitmapCreateFromHBITMAP($hHBitmap)

_WinAPI_DeleteDC($hMemDC)
_WinAPI_SelectObject($hMemDC, $hObjectOld)
_WinAPI_ReleaseDC($HWnD, $hDC_Capture)
Else
getBSPos()
$hHBitmap = _ScreenCapture_Capture(“”, $iLeft + $BSpos[0], $iTop + $BSpos[1], $iRight + $BSpos[0], $iBottom + $BSpos[1])
Global $hBitmap = _GDIPlus_BitmapCreateFromHBITMAP($hHBitmap)
EndIf

If $ReturnBMP Then Return $hBitmap
EndFunc   ;==>_CaptureRegion

#cs

giảm cân
có khá nhiều hàm cần phân tích giờ sẽ mổ sẻ các hàm dần dần
_GDIPlus_BitmapDispose
_WinAPI_GetWindowDC
_WinAPI_SelectObject
_WinAPI_BitBlt

#ce

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp ở Hà Nội trọn gói giá rẻ. Mở doanh nghiệp tại Quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Long Biên, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Nam Từ Liêm, Huyện Thanh Trì, Bắc Từ Liêm, Mê Linh, Hà Đông, Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mỹ Đức. đảm bảo uy tín chuyên nghiệp nhanh nhất.