Home / Tổng hợp / Quy định mới về đăng ký ngành nghề kinh doanh

Quy định mới về đăng ký ngành nghề kinh doanh

Quy định mới về đăng ký ngành nghề kinh doanh

Tôi được biết Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 có những quy định mới về đăng ký ngành nghề kinh doanh thì khi thành lập công ty, công ty không phải đăng ký ngành nghề kinh doanh vì trên giấy đăng ký kinh doanh không ghi ngành nghề kinh doanh, khi đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện về chứng chỉ hành nghề, điều kiện về vốn doanh nghiệp không cần nộp kèm chứng chỉ hành nghề hay giấy xác nhận vốn như trước đây. Luật Ngô Gia có thể tư vấn đăng ký ngành nghề kinh doanh, mã ngành nghề đăng ký kinh doanh mới nhất theo danh mục ngành nghề kinh doanh dùng trong đăng ký kinh doanh được hay không. Tôi xin chân thành cảm ơn.

ngogia

Chào quý khách!

Luật Ngô Gia xin tư vấn đăng ký ngành nghề kinh doanh theo danh mục ngành nghề kinh doanh dùng trong đăng ký kinh doanh như sau:

Luật doanh nghiệp 2014 là luật mới về đăng ký ngành nghề kinh doanh, từ ngày 1/7/2017 khi luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thì thủ tục đăng ký ngành nghề kinh doanh sẽ được thực hiện theo quy định mới về đăng ký ngành nghề kinh doanh.

Có rất nhiều cá nhân, tổ chức cho rằng khi đăng ký thành lập công ty, doanh nghiệp không cần đăng ký ngành nghề kinh doanh vì trên giấy đăng ký kinh doanh không ghi ngành nghề kinh doanh.  Tuy nhiên, mặc dù theo quy định mới thì trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã bỏ nội dung về ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp nhưng danh sách đăng ký ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp vẫn được cập nhật trên hệ thống ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp để các cá nhân, tổ chức có thể tra cứu ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp cần lựa chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh và doanh nghiệp có phải đăng ký ngành nghề kinh doanh trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.

bo sung

Doanh nghiệp mã hóa ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quyết định 10 về ngành nghề đăng ký kinh doanh và quyết định 337 về ngành nghề đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp lựa chọn mã ngành nghề đăng ký kinh doanh cấp 4 lập thành bảng đăng ký ngành nghề kinh doanh theo danh mục ngành nghề kinh doanh dùng trong đăng ký kinh doanh được quy định tại hai văn bản trên. Ngoài ra, khi đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp không cần nộp kèm chứng chỉ hành nghề nhưng khi tiến hành kinh doanh những ngành nghề có điều kiện, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện để kinh doanh ngành nghề đó. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh không đúng ngành nghề đăng ký, doanh nghiệp có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Luật Ngô Gia xin cung cấp tới các quý khách dịch vụ thành lập doanh nghiệp, các quý khách gặp khó khăn trong việc lựa chọn ngành nghề đăng ký thành lập doanh nghiệp hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn đăng ký ngành nghề kinh doanh và cung cấp dịch vụ thành lập công ty.

0934562586

Gọi Ngay!