Home / Tổng hợp / Quy định về bán phế liệu của doanh nghiệp chế xuất

Quy định về bán phế liệu của doanh nghiệp chế xuất

Doanh nghiệp chế xuất bán phế liệu vào thị trường nội địa

Doanh nghiệp chế xuất thực hiện việc bán phế liệu, phế phẩm vào thị trường nội địa, xuất khẩu phế liệu ra nước ngoài thực hiện theo quy định sau:

Doanh nghiệp chế xuất bán phế liệu vào nội địa

  1. Hồ sơ doanh nghiệp chế xuất bán phế liệu vào nội địa

– Tờ khai hàng hóa nhập khẩu

-Hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán: 01 bản chụp;

-Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hoá nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hoá mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 01 bản chụp;

– Giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu; Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan: 01 bản chính nếu xuất khẩu một lần hoặc 01 bản chụp kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu xuất khẩu nhiều lần;

– Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật: 01 bản chính.

-Đối với chứng từ quy định tại điểm d, điểm đ khoản này, nếu áp dụng cơ chế một cửa quốc gia, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra, miễn kiểm tra chuyên ngành dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan;

– Tờ khai trị giá: Người khai hải quan khai tờ khai trị giá theo mẫu

– Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ): 01 bản chính hoặc chứng từ dưới dạng dữ liệu điện tử.

xuất khẩu phế liệu ra nước ngoài

  1. Hồ sơ doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu phế liệu ra nước ngoài
  • Tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.
  • Giấy phép xuất khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu: 01 bản chính nếu xuất khẩu một lần hoặc 01 bản chụp kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu xuất khẩu nhiều lần;
  • Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật: 01 bản chính.
  1. Thủ tục doanh nghiệp chế xuất bán phế liệu vào nội địa, xuất khẩu phế liệu ra nước ngoài

-Tùy thuộc vào mục địch của doanh nghiệp chế xuất bán phế liệu vào nội địa hay xuất khẩu phế liệu ra nước ngoài mà doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ tương ứng.

– Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến cơ quan hải quan để được giải quyết

Thời hạn giải quyết hồ sơ doanh nghiệp chế xuất bán phế liệu vào nội địa, xuất khẩu phế liệu ra nước ngoài như sau:

+ Hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ chậm nhất là 02 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan;

+ Hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa chậm nhất là 08 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan hải quan. Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật có liên quan thì thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định.

Trường hợp lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp thì Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, nhưng thời gian gia hạn tối đa không quá 02 ngày

Gọi Ngay!