Quyết định thành lập đội thanh niên tình nguyện

Quyết định thành lập đội thanh niên tình nguyện

  HUYỆN ĐOÀN ĐAK ĐOA                                        ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH                           

ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

          Số:  01 QĐ/TLATGT – ĐTNH                                                                                    Đak Đoa, Ngày 15 tháng 09 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

(V/v thành lập Đội thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự An toàn giao thông

 trước cổng trường, Năm học 2017 – 2018)

– Thực hiện việc xây dựng mô hình cổng trường an toàn của trường THPT Nguyễn Huệ – Đak Đoa, năm học 2017-2018 theo sự chỉ đạo của Tỉnh Đoàn Gia Lai.

– Căn cứ vào tình hình thực hiện Luật an toàn giao thông của Đoàn viên thanh niên của trường.

– Căn cứ vào sự tình nguyện của Đoàn viên thanh niên thuộc các Chi đoàn .

Nay Ban chấp hành Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập đội thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông trước cổng trường, gồm 30 tổ với 120 thành viên . (Có danh sách kèm theo).

Điều 2: Các thành viên của đội có trách nhiệm hướng dẫn, nhắc nhở, ghi tên giáo viên, nhân viên  và học sinh của trường khi đi xe máy, xe đạp ngược chiều, nhảy qua giải phân cách, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy và xe đạp điện, chở quá số người quy định trước cổng trường.

Điều 3: Đại diện các tổ báo cáo về cho Ban nề nếp tình hình thực hiện nhiệm vụ của mình sau mỗi buổi trực.

Điều 4: Các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

       TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG

                          Bí thư

                             Nguyễn Trọng Nhân

tag: câu   lạc   bộ   tập   thơ   toán   hưu   trí   tiếng   anh   thcs   tiểu   mẫu   nữ   công   em   đang   hội   thủ   tục